14.03.2008: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

BIEC: Wzrasta presja inflacyjna

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, że Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI, w marcu ponownie wzrósł.

Zdaniem analityków BIEC w gospodarce ponownie pojawiają się czynniki, które zagrażają stabilności cen. Silny trend umacniania się polskiej waluty nie jest już w stanie rekompensować rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. A te idą w górę, ponieważ drożeją surowce i wzrastają wynagrodzenia.

Według oceny Biura, obecne symptomy nasilającej się inflacji są efektem tendencji o charakterze globalnym i lokalnym. Z jednej strony rosną ceny surowców i żywności, z drugiej – przyspieszony wzrost gospodarczy w kraju, notowany w ostatnich dwóch latach, przekłada się na wzmocnienie popytu krajowego, wzrost kredytów konsumpcyjnych oraz nasilenie się żądań płacowych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji informuje o przyszłych tendencjach inflacyjnych w gospodarce. Jego średni stopień wyprzedzenia w stosunku do CPI wynosi od 3 do 13 miesięcy, w zależności od czynników decydujących o zmianie poziomu cen konsumpcyjnych. Jak zapewnia BIEC, WPI jest na ogół odporny na krótkookresowe szoki podażowe.

T.Sz., BIEC

Hasła tematyczne: gospodarka - wyniki, inflacja

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...