18.01.2008: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Szefowa MRR: Weryfikacja ma charakter merytoryczny

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska po raz kolejny zapewniła, że trwająca weryfikacja list projektów kluczowych, które będą mogły liczyć na dofinansowanie z funduszy europejskich, ma wyłącznie merytoryczny charakter.

– Decyzja dotycząca weryfikacji list projektów kluczowych nie jest wymierzona przeciwko żadnemu z polskich regionów czy potencjalnych beneficjentów. Zapewniam, że pod uwagę nie są brane ani kryteria terytorialne, ani polityczne – napisała w specjalnym oświadczeniu minister Elżbieta Bieńkowska.

Szefowa resortu rozwoju regionalnego deklaruje, że oceniający projekty biorą pod uwagę ich zgodność z dokumentami programowymi (Narodowa Strategia Spójności, programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej), z kryteriami zawartymi w wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz możliwością wdrożenia projektów w latach 2007–2015.

– Celem dokonywanej właśnie analizy jest, aby na liście projektów kluczowych znalazły się przedsięwzięcia strategiczne dla rozwoju kraju, dzięki którym nie tylko efektywnie i sprawnie wydamy przyznane nam środki, ale przede wszystkim osiągniemy cele założone w Narodowej Strategii Spójności – wyjaśnia minister.

Instytucje pośredniczące przekazały już do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego swoje rekomendacje dotyczące list projektów kluczowych. Obecnie propozycje te są analizowane przez ekspertów. Lista projektów indywidualnych zostanie opublikowana z końcem stycznia wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.

Umieszczenie projektu na liście nie będzie równoznaczne z automatycznym przyznaniem dofinansowania, da jedynie szansę na dofinansowanie. – Projekty powinny przyczyniać się nie tylko do osiągnięcia zakładanych celów programów, ale również spełniać kryteria formalne i merytoryczne ustalone przez Komitety Monitorujące. Dopiero po ich spełnieniu i właściwym przygotowaniu projektu do realizacji może zostać zawarta umowa o dofinansowanie – podkreśla Elżbieta Bieńkowska.

T.Sz., MRR

Hasła tematyczne: projekty, fundusze unijne, ministerstwo rozwoju regionalnego, narodowa strategia spójności, program operacyjny infrastruktura i Środowisko, program operacyjny rozwój polski wschodniej

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...