06.07.2007: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

MG: Zwiększyło się zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki

W 2006 r. firmy zainwestowały 100 mld zł, napłynęło też 11 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co najmniej tyle samo spodziewanych jest w roku bieżącym. Wpływ na to oprócz warunków makroekonomicznych ma zaufanie do polskiej polityki gospodarczej, w tym jej stabilności.

Rosnące inwestycje, stabilny wzrost konsumpcji i szybko rosnący eksport powodują dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. W 2006 r. wzrost PKB był najwyższy od 9 lat i wyniósł 6,1 proc.

Na rozwój polskiej gospodarki wpływ ma przede wszystkim od dawna oczekiwane ożywienie inwestycyjne. Jednak jego wynikiem są nie tylko imponujące wskaźniki makroekonomiczne, ale przede wszystkim poprawa na rynku pracy i wzrost wynagrodzeń. Dzięki nowym inwestycjom, coraz więcej osób znajduje zatrudnienie. Bezrobocie rejestrowane spadło z 17,6 proc. w 2005 r. do 14,9 proc. na koniec ubiegłego roku, a wg MPiPS na koniec 2007 r. może wynieść nawet poniżej 10 proc. Wg danych GUS, łączne wypłaty z tytułu wynagrodzeń w firmach produkcyjnych wzrosły w maju o 11,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2006 r. wzrost nakładów brutto na środki trwałe osiągnął 16,5 proc., podczas gdy w latach 2001-2003 nakłady te spadały, a w 2004-2005 rosły ale w znacznie wolniejszym tempie o ok. 6,5 proc. rocznie. W pierwszym kwartale 2007 roku wzrost ten był jeszcze wyższy i wyniósł blisko 30 proc.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 r. przez przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 9 pracowników) wzrosły z 80 do prawie 100 mld zł. Spośród przedsiębiorstw zatrudniających pow. 49 pracujących, ponad 40 proc. nakładów inwestycyjnych poniosły przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego.

W 2006 roku do Polski napłynęła rekordowo wysoka kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według wstępnych danych NBP wyniosła ona ponad 11 mld euro i była o 44 proc. wyższa od wyniku z 2005 r. Jak ocenia PAIiIZ w pierwszym kwartale tego roku do Polski napłynęło 3,3 mld dolarów inwestycji zagranicznych. Pozytywną ocenę kondycji polskiej gospodarki przez zagranicznych inwestorów potwierdzają rezultaty opublikowanego pod koniec czerwca raportu Ernst & Young. Polska zajęła drugą pozycję wśród najpopularniejszych krajów do lokowania inwestycji produkcyjnych. Do największych inwestorów zagranicznych w Polsce w 2006 roku należał m.in. Dell (200 mln euro), Bridgestone (200 mln euro) i Sharp (150 mln euro).

Obok wartości inwestycji zagranicznych w Polsce warto zwrócić uwagę na ich innowacyjny charakter. Jak podaje PAIiIZ, w Polsce funkcjonuje już 40 centrów badawczo-rozwojowych, gdzie zatrudnionych jest kilka tysięcy polskich naukowców. Są to m.in. IBM w Krakowie, Hewlett-Packard we Wrocławiu czy Microsoft w Poznaniu i Łodzi.

Inwestycje – zarówno krajowe jak i zagraniczne - powinny być w 2007 r. czynnikiem napędzającym gospodarkę. Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu będą korzystali ze środków Unii Europejskiej. W ramach PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, w tym wsparcie innowacyjnych inwestycji, przeznaczono ok. 4 mld euro. Dalszemu wzrostowi inwestycji będzie również sprzyjać realizacja Programu Reformy Regulacji oraz uproszczenie kluczowych dla procesu inwestycyjnego aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwiększeniem inwestycji może też zaowocować upowszechnienie zasad Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

(źródło: www.mg.gov.pl)

Hasła tematyczne: gospodarka - wyniki, aktualności z podatki.biz, ministerstwo gospodarki

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...