11.03.2011: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Przemysł chemiczny – NIK o nieprawidłowościach w „Policach”

Prawie 110 mln zł wyniosły w okresie od stycznia 2007 do marca 2010 r. straty Zakładów Chemicznych „Police” spowodowane błędami w zarządzaniu ryzykiem walutowym – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. NIK negatywnie ocenił działalność spółki w latach 2008-2009. Błędne decyzje zarządu „Polic” wraz z niekorzystną sytuacją rynkową przyniosły zakładom chemicznym utratę stabilności ekonomicznej oraz narastające problemy w utrzymaniu ciągłości produkcji, aż do groźby utraty płynności finansowej.
 

Spółka uzyskała w 2008 r. dodatni zysk netto, który wyniósł ponad 30 mln zł. Natomiast w 2009 r. jej działalność zamknęła się stratą w wysokości 426,9 mln zł. W 2009 r. ogólne przychody ze sprzedaży eksportowej w porównaniu z 2008 r. zmniejszyły się z kwoty 1 mld 258,2 mln do 337,3 mln zł, tj. o 70 proc. Poza kryzysem gospodarczym, do pogorszenia kondycji spółki przyczyniło się także złe zarządzanie, w tym brak analiz dotyczących chłonności rynku oraz brak reakcji na sygnały o możliwych niekorzystnych zmianach na rynku.

Kontrola wykazała, że błędy w procesie zarządzania ryzykiem walutowym naraziły spółkę na utratę płynności i prawie doprowadziły ją do upadłości. Błędy te wynikały ze źle realizowanej na bieżąco, głównie w latach 2007-2008, polityki zarządzania ryzykiem walutowym. W efekcie straty poniesione przez Spółkę od 31 stycznia 2007 do 31 marca 2010 wyniosły 109,4 mln zł. W badanym okresie zarząd „Polic” przyjął błędne założenie, że złoty będzie się nieustannie umacniał i w związku z tym nie był przygotowany na wypadek odwrócenia się tego trendu. Nie przewidywano i nie opracowano żadnego planu awaryjnego na wypadek spadku wartości złotego w stosunku do innych walut.

W umowach z członkami zarządu rada nadzorcza w sposób niekorzystny dla finansów spółki ustaliła zasady wypłaty odprawy w przypadku odwołania ze stanowiska (3-krotność miesięcznego wynagrodzenia), określając obowiązek jej wypłaty w przypadku odwołania lub rozwiązania umowy o pracę niezależnie od tego, czy powodem rezygnacji z pracy była własna decyzja, czy wniosek z prośbą o odwołanie. Łączna kwota odpraw z tego tytułu wyniosła 179,3 tys. zł. Dodatkowo rada nadzorcza zawierała z członkami zarządu dla spółki umowy o zakazie konkurencji. Wysokość wydatków poniesionych z tego tytułu wyniosła 365,6 tys. zł.

T.Sz., NIK
 

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...