21.02.2011: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

PE o cenach żywności

Potrzebne jest podjęcie natychmiastowych działań, m.in. wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, w celu zwalczania manipulacji cenami żywności i utrzymania produkcji w Unii Europejskiej - uznał Parlament Europejski. Europosłowie chcą też ograniczenia obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi związanymi z podstawowymi towarami żywnościowymi do inwestorów, którzy są bezpośrednio związani z rynkami rolnymi.
 

Zmiany klimatyczne i spekulacje na rynkach towarów są głównymi czynnikami, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, zarówno w UE, jak i na zewnątrz - uznali deputowani, przyjmując rezolucję na ten temat. Potrzebne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu zwalczania manipulacji cenami żywności i utrzymania produkcji w Unii Europejskiej.

Susze, powodzie, pożary i huragany w skali większej niż w przeszłości sprawiają, że zmniejsza się wydajność produkcji rolnej na całym świecie. Posłowie podkreślają więc, że należy zwrócić szczególną uwagę na gospodarowanie gruntami i wodą, aby zapobiec utracie ziemi uprawnej. Wzywają też Komisję do monitorowania prawodawstwa związanego ze zmianami klimatu w państwach UE.

Posłowie zwrócili się również do Komisji Europejskiej o rozważenie możliwości nadania większych uprawnień Europejskiemu Organowi Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ang. European Security and Markets Authority - ESMA) w celu zapobiegania manipulacjom i nadużyciom na rynkach podstawowych towarów. Deputowani sądzą, że obrót produktami pochodnymi związanymi z podstawowymi towarami żywnościowymi powinien być ograniczony do tych inwestorów, którzy są bezpośrednio związani z rynkami rolnymi.

Deputowani wezwali rządy krajowe, aby nie przyjmowały środków na rzecz ograniczeń eksportu, ponieważ mogą się one przyczynić do zwiększenia niepewności na rynkach oraz wywołać zakłócenia na rynkach światowych i w związku z tym mogą powodować dodatkowy wzrost cen w skali światowej.

By zapewnić bezpieczeństwo żywności w UE, potrzebna jest silna Wspólna Polityka Rolna - głosi przyjęty tekst. Parlament zwraca też uwagę na spadek dochodów gospodarstw rolnych w UE, spowodowany rosnącymi kosztami produkcji oraz wahaniami cen. Ponadto, unijni rolnicy ponoszą wysokie koszty, aby spełnić najostrzejsze na świecie normy bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz warunków pracy. Deputowani podkreślają więc, że trzeba rekompensować rolnikom te dodatkowe koszty. Uznają też, że nie można skutecznie przeciwdziałać znacznym wahaniom cen bez odpowiedniego poziomu zapasów interwencyjnych lub strategicznych - w związku z tym, kluczowym elementem przyszłej WPR muszą być instrumenty interwencji rynkowej.

T.Sz., PE
 

Hasła tematyczne: ceny - statystyka

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...