02.02.2011: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Transport lotniczy: 1,5 tys. skarg w 2010 r.

Odwołania i opóźnienia lotów były w ubiegłym roku najczęstszymi przyczynami skarg kierowanych przez klientów linii lotniczych do Komisji Ochrony Praw Pasażerów działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. KOPP rozpatrzyła ogółem 1500 spraw, o ponad 500 więcej niż w 2009 r. Wydała 86 decyzji, w których nałożyła na przewoźników lotniczych kary pieniężne na łączną kwotę 156,1 tys. zł. Najniższa kara wyniosła 200 zł, a najwyższa 8,7 tys. zł.
 

Komisja Ochrony Praw Pasażerów, na mocy postanowień unijnego rozporządzenia nr 261/2004/WE, zajmuje się rozpatrywaniem skarg pasażerów w trzech przypadku odwołania lotów, ich opóźnienia lub odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu. W 2010 r. pasażerowie najczęściej skarżyli się na odwołania oraz opóźnienia lotów. Poza tym udzielali także wyjaśnień w sprawach związanych z przewozem lotniczym.

W 2010 r. zaobserwowano kilkusetprocentowy wzrost ilości skarg na opóźnienia w dotarciu pasażerów do miejsc docelowych ich podróży. Ma to związek z wydanym 19 listopada 2009 r. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że do celów stosowania prawa do odszkodowania, pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów. Ponadto mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 rozporządzenia 261/2004/WE, jeżeli z powodu opóźnienia przybędą do miejsca docelowego podróży trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

W 2010 r. wystąpiły dwie nadzwyczajne sytuacje, które spowodowały wzrost ilości skarg na przewoźników lotniczych: wybuch wulkanu na Islandii i zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Europą na przełomie kwietnia i maja oraz paraliż lotnisk w zachodniej Europie spowodowany opadami śniegu. Polskie porty lotnicze i przewoźnicy byli w większości przypadków dobrze przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi nieregularnościami w realizacji lotów i koniecznością zapewnienia pasażerom minimalnej opieki.

Oprócz rozpatrywania skarg pasażerów pracownicy Komisji przeprowadzają również kontrole lotnisk i przewoźników w zakresie informowania klientów linii lotniczych o przysługujących im prawach. Sprawdzana jest treść ulotek i plakatów informacyjnych oraz procedury przewoźników dotyczące postępowań w przypadku wystąpienia nieregularności w realizacji przewozów lotniczych.

W 2010 r. KOPP przeprowadziła w sumie 18 kontroli na 5 lotniskach – Katowice, Kraków, Łódź, Szczecin, Warszawa. Wyniki kontroli były zadowalające. Stwierdzono, że wszystkie lotniska posiadają odpowiednie materiały informacyjne dostępne we właściwych miejscach - na stanowiskach check-in w halach odlotów oraz w okolicach wyjść do samolotów. Przygotowane wcześniej ulotki wręczane są w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lotu oraz odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu.

T.Sz.
 

Hasła tematyczne: lotniska

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...