Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

09.05.2007

RPO: Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych narusza Konstytucję

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Finansów Zyty Gilowskiej w sprawie zasad opodatkowania świadczeń alimentacyjnych – 7 maja 2007 r.

Pani
prof. dr hab. Zyta Gilowska
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów
WARSZAWA

Wielce Szanowna Pani Premier

Z satysfakcją przyjąłem zmiany zasad opodatkowania świadczeń alimentacyjnych, dokonane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Mimo odstąpienia od opodatkowania tych świadczeń w znacznej części, wprowadzone zmiany nie są jednak w pełni satysfakcjonujące.

Po zamianach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., opodatkowaniu podlegają świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, które nie są objęte małżeńską wspólnością majątkową, alimenty na rzecz dzieci, które ukończyły 25 rok życia niezależnie od wysokości świadczenia, świadczenia ojca dziecka nie będącego mężem matki, na utrzymanie matki i dziecka w okresie połogu oraz alimenty zasądzone przez sąd na rzecz osób innych niż dzieci, w części przekraczającej kwotę 700 zł miesięcznie.

Zdecydowanie podtrzymuję swój dotychczasowy pogląd, że opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych - alimentów, świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny oraz świadczenia ojca dziecka nie będącego mężem matki, na utrzymanie matki i dziecka - których podstawę prawną stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, narusza art. 18 i 71 ust. 2 Konstytucji RP.

Zwracam się również do Pani Premier o zajęcie stanowiska, czy art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy stosuje się do alimentów ustalonych w ugodzie sądowej? Jeśli podzieli Pani Premier pogląd, że przedmiotowe zwolnienie stosuje się do świadczeń ustalonych ugodą sądową, a nie podzieli stanowiska o istnieniu podstaw do wystąpienia z inicjatywą legislacyjną mającą na celu objęcie zwolnieniem od podatku wszystkich świadczeń alimentacyjnych uprzejmie proszę o rozważenie zasadności wystąpienia z inicjatywą legislacyjną mającą za przedmiot taką zmianę brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy, aby wprost wynikało z niego, że zwolnienie objęte są również alimenty ustalone w ugodzie sądowej.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ Janusz Kochanowski

(sygn. RPO-514676-VI/05/AB, źródło: www.rpo.gov.pl)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz