10.09.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

MG: Wsparcie działalności innowacyjnej wymaga zmian

Zwiększenia dostępu do finansowania badań i rozwoju (B+R) oraz zwiększenia pomocy dla innowacyjnych przedsiębiorstw wymaga polski system wsparcia innowacji – uważają eksperci departamentu rozwoju gospodarki MG, którzy przygotowali analizę funkcjonowania ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Obowiązująca ustawa reguluje zasady przyznawania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), a także umożliwia nadawanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) firmom świadczącym usługi z tego zakresu. Posiadanie statusu CBR uprawnia przedsiębiorców do tworzenia funduszu innowacyjności oraz do częściowego zwolnienia z podatków i opłat lokalnych.

Z analiz resortu gospodarki wynika, że dotychczasowe zasady wypłaty dofinansowania spowodowały obniżenie zainteresowania przedsiębiorców kredytem technologicznym. Od uruchomienia programu w lipcu 2009 r. zaledwie 30 przedsiębiorców złożyło wnioski o udzielenie premii technologicznej na łączną kwotę około 30 mln zł, stanowiących jedynie 15 proc. środków przewidzianych na II półrocze 2009 r.

Zdaniem ekspertów, projekt nowelizacji ustawy powinien uniezależnić wypłatę premii technologicznej od wielkości sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej. Powinien także przewidywać prawo do posługiwania się nazwą promocyjną „Centrum Badawczo-Rozwojowe” przez przedsiębiorców spełniających warunki uprawniające do uzyskania statusu CBR.

Ponadto Ministerstwo Gospodarki chciałoby przyznać możliwość korzystania z ulg podatkowych przewidzianych dotychczas dla CBR wszystkim przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki. Postuluje też wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości do 20 proc. przychodów netto, umożliwiającej odpisywanie wydatków na prowadzenie badań rozwojowych oraz uzyskiwanie patentu na wynalazek.

Proponowane zmiany mają na celu zachęcenie przedsiębiorców do zwiększania nakładów na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Zdaniem MG, ulga podatkowa spowoduje dodatkowo, że wydatki na B+R będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, a jednocześnie będą pomniejszać podstawę opodatkowania, obniżając tym samym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

T.Sz., MG

Hasła tematyczne: innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...