07.09.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Kontrole NIK: Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

143 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa o charakterze gospodarczym bądź finansowym skierowała w 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli do różnych organów ścigania – m.in. do prokuratury, policji, urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wykryte straty w mieniu przekroczyły 120 mln zł.

Inspektorzy NIK każdego roku kontrolują tysiące instytucji, urzędów i zakładów pracy. Sprawdzają, czy publiczne pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z prawem, gospodarnie i celowo, oraz czy wydane środki rzetelnie rozliczono. Jeśli kontrolerzy natrafią na dowody świadczące o przestępstwie lub zaniedbaniu, Izba sporządza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i przekazuje je wraz z zebranymi materiałami dowodowymi właściwym organom ścigania.

Adresatem ponad 70 proc. zgłoszeń była prokuratura. Pozostałą część skierowano do inspektorów nadzoru budowlanego, urzędów skarbowych i policji. Pojedyncze zawiadomienia trafiły do Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Zamówień Publicznych, CBA i ABW. Każdy organ ścigania, któremu NIK przekazała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, obowiązany jest do zawiadomienia Izby o wynikach postępowania.

Najczęstszym powodem zawiadomień było poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub ich fałszowanie. Niewiele mniej zawiadomień dotyczyło ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych, których albo nie prowadzono, albo robiono to nierzetelnie bądź niezgodnie z przepisami. W innych przypadkach kontrolowanym wykazano przekroczenie uprawnień lub  niedopełnienie obowiązków, co w efekcie prowadziło do uszczuplenia majątku państwa. W 2009 r. NIK zawiadomiła organa ścigania o wykrytych stratach w mieniu na sumę 122 mln zł.

W jednej tylko kontroli, dotyczącej stanu technicznego budynków szpitalnych, NIK skierowała do właściwych prokuratur rejonowych aż 8 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Adresatami pozostałych 12 byli powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego. Po kontroli dotyczącej opłat za zezwolenia na handel alkoholem Izba skierowała do prokuratury aż 13 zawiadomień - 12 z nich dotyczyło sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia, a jedno - poświadczenia nieprawdy. Inne zawiadomienia skierowano np. po kontrolach dotyczących nadzoru nad stacjami diagnostycznymi, programu zwalczania chorób nowotworowych, prywatyzacji zakładów mięsnych w Płocku oraz gospodarowaniu środkami publicznymi przez warszawski szpital na Solcu.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...