20.07.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

KE przyznała 6,4 mld euro na badania i rozwój w 2011 r.

Komisja Europejska zainwestuje prawie 6,4 mld euro w badania i rozwój. Największy jak dotąd pakiet ma się przyczynić do rozwoju nauki, zwiększenia konkurencyjności Europy oraz skutecznemu podejmowaniu takich wyzwań jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo dostaw energii i żywności, zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Dotacje otrzyma ok. 16 tys. uczestników z organizacji badawczych, uniwersytetów i branży przemysłowej, w tym ok. 3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie zostanie przyznane w drodze „zaproszeń do składania wniosków" oraz ich oceny, przeprowadzonych w ciągu najbliższych 14 miesięcy.

Kandydaci będą mieli możliwość składania ofert dotyczących finansowania w ramach siódmego programu ramowego UE. Przykładowo, na badania w dziedzinie zdrowia przeznaczono ponad 600 mln euro. Na badania w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przeznaczono 1,2 mld euro. Finansowanie pozwoli Komisji spełnić zobowiązanie w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej, polegające na utrzymaniu tempa rocznego wzrostu finansowania przeznaczonego na TIK.

Dla najbardziej kreatywnych naukowców wybranych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych przeznaczono ponad 1,3 mld euro. Siedem tysięcy wysoko wykwalifikowanych naukowców otrzyma stypendia o łącznej wartości 772 mln euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stanowiące podstawę europejskiego systemu innowacji, do których należy 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw Europy, zostaną potraktowane w sposób priorytetowy. Otrzymają one blisko 800 mln euro. Po raz pierwszy utworzono wydzielone budżety dla poszczególnych dziedzin. Przykładowo w dziedzinie zdrowia, biogospodarki opartej na wiedzy, środowiska i nanotechnologii udział MŚP musi wynieść 35 proc. całkowitego budżetu.

Tylko w dziedzinie badań dotyczących zdrowia około 206 mln euro – jedna trzecia całego budżetu na 2011 r. – zostanie poświęcone na badania kliniczne podejmowane z inicjatywy samych naukowców w celu szybszego wprowadzanie nowych leków na rynek. W dziedzinie nanotechnologii (270 mln euro) nacisk zostanie położony na badania pozwalające otworzyć nowe możliwości w zakresie patentów i komercjalizacji.

Ok. 600 mln euro finansowania TIK zostanie przeznaczone na badania nad sieciami i infrastrukturami usługowymi nowej generacji, systemami robotowymi, komponentami elektronicznymi i fotonicznymi oraz technologiami treści cyfrowych. Ponad 400 mln euro zasili badania poświęcone możliwościom rozwiązania przy pomocy TIK takich problemów jak osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej, starzejące się społeczeństwo czy elastyczne i działające z zasadami zrównoważonego rozwoju fabryki. W 2011 r. 90 mln euro zostanie przeznaczone na przyszłe partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz przyszłości internetu, którego zadaniem jest stworzenie inteligentnych infrastruktur w Europie.

Na projekty badań w dziedzinie środowiska przeznaczono ok. 205 mln euro. Komisja wprowadza w tym roku środki mające na celu szybsze dzielenie się wynikami badań w dziedzinie środowiska: beneficjenci dotacji unijnych zobowiążą się do udostępnienia – po pewnym okresie – publikacji ich badań. Budżet zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego wynosi na rok 2011 r. 6,4 mld euro, czyli o 12 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2010 (5,7 mld euro) i 30 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2009 (4,9 mld euro). Siódmy program ramowy jest największym programem badawczym na świecie, a jego budżet (bez Euratom) w latach 2007-2013 wynosi ponad 50,5 mld euro.

T.Sz., KE

Hasła tematyczne: komisja europejska, innowacje

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...