23.06.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Innowacje: Powstanie baza dobrych praktyk dla instytucji otoczenia biznesu

W ramach projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu rozpoczęły się prace zmierzające do stworzenia bazy dobrych praktyk. Celem tego działania jest zebranie informacji o dobrych praktykach funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu i podzielenie się nimi z zainteresowanymi osobami i instytucjami. Baza zostanie w formie przeglądarki umieszczona na Portalu Innowacji – www.pi.gov.pl.

Poszukiwane są inicjatywy, projekty, procesy i procedury, które w szczególnie istotny sposób przyczyniają się do usprawnienia procesów komercjalizacji technologii. Dobry przykład i inspiracja mogą skutecznie pomóc w pracy i pokonać bariery, z którymi się stykają w swojej codziennej działalności polskie instytucje proinnowacyjne.

Celem poszukiwania takich praktyk w działaniach instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu jest przedstawienie w przejrzystej formie przykładów do naśladowania dla parków technologicznych, inkubatorów, centrów transferu technologii, centrów innowacji, funduszy venture/seed oraz organów założycielskich, udziałowców lub właścicieli tych instytucji. Zebrane dobre praktyki mają stanowić inspirację i zachęcać do podejmowania działań w podobnym obszarze.

Za dobrą praktykę uznaje się taką inicjatywę, projekt, proces, procedurę lub sposób działania, który został wdrożony i funkcjonuje w obszarze instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu. Działanie typu dobrej praktyki powinno odnieść sukces, co oznacza, że jego wprowadzenie powoduje zauważalną zmianę we wprowadzającej je organizacji lub oddziaływaniu tej organizacji z otoczeniem.

Za „dobrą praktykę” w rozumieniu projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu traktowana będzie inicjatywa, która została wprowadzona w życie od roku 2005 do teraz, ma wymiar uniwersalny, jest istotna z punktu widzenia skutecznej realizacji celów przynajmniej jednego z typów instytucji, takich jak: parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii, centra innowacji itp., przyczynia się do usprawnienia procesów komercjalizacji technologii.

Projekt Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa PARP, która ma przede wszystkim na celu poprawę efektywności działania instytucji otoczenia biznesu w obszarze wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz wspieranie rozwoju ośrodków innowacji. Ośrodki te wspierają współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego przez Unię Europejską.

T.Sz., PARP

Hasła tematyczne: fundusze unijne, innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...