30.04.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Badania i innowacje: Będzie łatwiejszy dostęp do unijnych dotacji

Zasady uczestnictwa w projektach badawczych finansowanych przez UE mają być przejrzyste i atrakcyjne dla najlepszych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw w Europie i nie tylko – przewiduje plan uproszczenia procedur regulujących udział w tego typu projektach przedstawiony przez Komisję Europejską. KE podkreśla, że realizacja pełnego potencjału badań europejskich ma zasadnicze znaczenie dla unijnej strategii „Europa 2020”, zwłaszcza z uwagi na konieczność umocnienia ożywienia gospodarczego i rozwoju nowych źródeł wzrostu i zatrudnienia, aby wyrównać straty spowodowane kryzysem.

– Nasze propozycje mają zminimalizować obciążenie administracyjne w europejskich programach badawczych. Powinni w nich uczestniczyć najlepsi naukowcy i najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy, którzy powinni skupiać się na wynikach, a nie na wymogach biurokratycznych – powiedziała komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn.

– Potrzebujemy prostszych zasad, żeby zachęcić potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych, na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, do ubiegania się o nie. Uproszczenie oznacza, że budżet UE będzie lepiej służył obywatelom i przedsiębiorstwom – stwierdził z kolei komisarz ds. budżetu, Janusz Lewandowski.

Pierwsza część strategii ogłoszonej przez Komisję ma umożliwić korzystne zmiany w obrębie obowiązujących ram prawno-regulacyjnych. Niektóre z nich są już wprowadzane. Obejmują one np. lepsze systemy informatyczne, bardziej konsekwentne stosowanie zasad (zwłaszcza dotyczących audytu) oraz poprawę struktury i treści tzw. „zaproszeń do składania wniosków”, w odpowiedzi na które podmioty badawcze występują o finansowanie.

Druga część obejmuje zmianę obowiązujących zasad finansowania, która umożliwi bardziej radykalne uproszczenie przy zachowaniu skutecznej kontroli – np. poprzez szersze stosowanie tzw. metod uwzględniających średnie koszty, dzięki czemu nie trzeba osobno i szczegółowo rozliczać każdej drobnej pozycji wydatków w ramach projektów. Komisja zamierza również dopuścić stosowanie w odniesieniu do finansowania unijnego tych samych metod rachunkowości, które są wymagane w przypadku krajowego finansowania badań. Przyjęcie powyższych propozycji wymaga decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.

Trzeci rodzaj planowanych zmian zostanie być może wdrożony w przyszłych programach ramowych w dziedzinie badań. Wśród przedstawionych propozycji znajduje się koncepcja zapłaty uzależnionej od wyników, co oznaczałoby, że beneficjenci nie musieliby zgłaszać poszczególnych pozycji kosztów, lecz otrzymywaliby kwoty ryczałtowe na konkretne zadania naukowo-badawcze i musieliby wykazać, że zrealizowali je skutecznie i oszczędnie.

T.Sz., KE

Hasła tematyczne: fundusze unijne, innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...