[Wkrótce szkolenie] Dozwolona optymalizacja podatkowa oraz obowiązek sporządzenia strategii podatkowej

Nadmierne obciążenia fiskalne to zmora każdego biznesu. Niestety, podatki to taki sam koszt, jak każdy inny obciążający wyniki firmy. Warto zatem wiedzieć, czy i jak można płacić podatki mniejsze, zgodnie z przepisami, i jakie działania podejmować, aby mieć pewność, że stosowane rozwiązania nie zostaną w przyszłości zakwestionowane przez fiskusa.

Uwaga!

W cenie szkolenia edytowalny wzór strategii podatkowej

 

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Program szkolenia:

 

Optymalizacja podatkowa

 1.  Zagadnienie wstępne

 1. Definicja pojęcia optymalizacji podatkowej

 2. Optymalizacja podatkowa a planowanie podatkowe

 3. Cele i formy optymalizacji podatkowej

 1. Metody oraz sposoby przeprowadzenia optymalizacji podatkowej

 1. Znaczenie formy prawnej prowadzenie działalności gospodarczej

 2. Metody optymalizacji podatkowej w obszarze podatków dochodowych CIT i PIT

 3. Możliwości optymalizacji podatkowej na gruncie podatku VAT

 4. Orzecznictwo TS UE a optymalizacja podatkowa w podatku VAT

 5. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości

 6. Jak obniżyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

 7. Wykorzystanie struktur zagranicznych w optymalizacji podatkowej

 8. Klauzula obejścia prawa podatkowego oraz jej wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej

 9. Budowanie schematów oraz struktur optymalizacji podatkowej

 10. Optymalizacja podatkowa transakcji handlowych oraz restrukturyzacji

 11. Alternatywa dla spółek komandytowych

 12. Polski ład - metody minimalizacji negatywnych skutków podatkowych

 13. Raportowanie schematów podatkowych a legalna optymalizacja podatkowa

 1. Konsekwencje optymalizacji podatkowych

 1. Jak przygotować legalną oraz skuteczną optymalizację podatkową?

 2. Metody obrony skutków optymalizacji podatkowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych

 3. Ryzyko negatywnych konsekwencji procesów optymalizacji podatkowej

 4. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego oraz ryzyka na gruncie Kodeksu karnego skarbowego w przypadku przeprowadzenia optymalizacji podatkowej.

   

Strategia podatkowa

 1. Geneza oraz cel obowiązku sporządzania i publikacji strategii podatkowej

 2. Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia i publicznego udostępnienia strategii podatkowej

 3. Ogólne zasady przygotowania strategii podatkowej

 4. Zakres strategii podatkowej:

 • Procedury podatkowe
 • Informacja o formach dobrowolnej współpracy z KAS
 • Schematy podatkowe (MDR)
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi
 • Działania restrukturyzacyjne
 • Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych, WIS, WIA
 • Raje podatkowe
 1. Znaczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie sporządzenia strategii podatkowej

 2. Forma oraz termin publikacji strategii podatkowej

 3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym (tax compliance)

 4. Wewnętrzne procedury podatkowe

 5. Sankcje za brak sporządzenia i ujawnienia strategii podatkowej

 6. Umowa o współdziałanie w KAS oraz jej znaczenie dla obowiązku publikacji strategii podatkowej

   

Umowa o współdziałanie z organami podatkowymi

 1. Podstawa prawna zawarcia umowy o współdziałanie z KAS

 2. Cel oraz podmioty uprawnione do zawarcia umowy

 3. Warunki zawarcia umowy o współdziałanie

 4. Zakres przedmiotowy umowy o współdziałanie

 5. Korzyści związanie z zawarciem umowy o współdziałanie

 6. Konsekwencje oraz ryzyka zawarcia umowy o współdziałanie

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »