Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

14.12.2020

[Szkolenie on-line] Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT - 2021 r.

Tradycyjnie ustawodawca w ostatnim możliwym dniu (czyli 30 listopada) przyjął pakiet zmian w podatkach dochodowych. Zmian jest wyjątkowo dużo, często mocno niekorzystnych dla podatników: to między innymi opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych (oraz niektórych spółek jawnych) oraz likwidacja ulgi abolicyjnej. Poza tym od 1.01.2021. obowiązują bardzo znaczące zmiany wynikające z wprowadzenia tzw. "estońskiego CIT", oraz istotne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Program szkolenia:

I. Zmiany w podatku CIT

1. Opodatkowanie spółek komandytowych

Część A

 • Dwa terminy przejścia na CIT: 1 stycznia lub 1 maja - warunki,
 • Opodatkowanie zysków uzyskanych przed wejściem w życie nowych regulacji
 • Wypłaty na rzecz komandytariusza
 • Wypłaty na rzecz komplementariusza
 • 9% podatek CIT dla spółek komandytowych

Część B

 • Które spółki jawne zostają objęte podatkiem CIT?

2. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 • Kogo dotyczy obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii gospodarczej?
 • Elementy informacji
 • Co to jest strategia podatkowa?
 • Gdzie publikować strategię?
 • Sankcje karne

3. Estoński CIT

 • Nowy fakultatywny system opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
 • Cel wprowadzenia nowych regulacji
 • Kto może skorzystać z estońskiego CIT
 • Utrata prawa do estońskiego CIT
 • Czy to się opłaca?

4. Spółka nieruchomościowa

 • Definicja spółki nieruchomościowej
 • Obowiązki spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów,
 • Sankcje i wątpliwości interpretacyjne

5. Pozostałe zmiany w CIT

 • Wyższy limit dla stawki 9% CIT
 • Zmiany w rozliczaniu strat
 • Zmiany w zakresie amortyzacji
 • Zmiany w zakresie cen transferowych dotyczące współpracy z podmiotami z rajów podatkowych

II. Zmiany w podatku PIT

1. Likwidacja ulgi abolicyjnej

 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja.
 • Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
 • Miejsce zamieszkania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD;
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania

- metoda wyłączenia z progresją (odliczenia)

- metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)

 • "Ulga abolicyjna" - likwidacja od 2021

- Pozostawienie ulgi w szczątkowej formie

- U marynarzy bez zmian?

 • Konwencja MLI - w jaki sposób zmienia zasady opodatkowania dochodów zagranicznych?

2. Inne zmiany w PIT

 • Zmiany w zakresie amortyzacji
 • Zmiany w zakresie opodatkowania wspólników spółek komandytowych

III. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Zwiększenie do 2 mln euro limitu przychodów
 • Likwidacja zakazu korzystania z ryczałtu dla większość rodzajów działalności gospodarczej
 • Rozszerzenie katalogu wolnych zawodów

IV. Sesja pytań i odpowiedzi

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: zmiany w przepisach

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »