Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

09.11.2020

Zamówienia publiczne po zmianach w 2021 r. - Ubieganie się o zamówienie

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo zamówień publicznych. Uchwalona i opublikowana już w roku 2019 ustawa nie przypadkowo miała tak długie vacatio legis - ilość i zakres zmian w stosunku w stosunku do "starego" prawa zamówień publicznych jest ogromna.  Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie on-line - Zamówienia publiczne po zmianach w 2021 r. - Ubieganie się o zamówienie, w którym prezentujemy procedury i zasady ubiegania się o zamówienie publiczne, ogłoszone po 1.01.2021 r.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Program szkolenia:

1. Rodzaje zamówień publicznych, o które mogą ubiegać się wykonawcy na podstawie nowego PZP (zamówienia unijne, krajowe, bagatelne)

2. Sposoby komunikacji z zamawiającym (formy składania ofert i wniosków w postępowaniu o zamówienie publiczne)

3. Prawo zapoznania się z ofertami konkurencji (zasada jawności) i nadania klauzuli poufności (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa)

4. Formy ubiegania się o zamówienie: konsorcjum, możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów

5. Rodzaje ofert: oferta częściowa, wariantowa

6. Wadium (formy wniesienia, zatrzymania wadium)

7. Opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady zachowanie równej i uczciwej konkurencji

8. Przedmiotowe środki dowodowe - ocena zgodności oferty z cechami przedmiotu zamówieniach (normy, etykiety, certyfikaty)

9. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

10. Podmiotowe środki dowodowe - kwalifikacja wykonawców w zakresie przesłanek wykluczenia oraz zdolności wykonania zamówienia

11. Możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów, podwykonawstwo

12. Przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówień publicznych przekraczających progi unijne (ogłoszenie, specyfikacja warunków zamówienia)

13. Tryb podstawowy w postępowaniu o zamówienie publiczne nieprzekraczające progów unijnych (wariant bez negocjacji, z możliwością negocjacji i obowiązkowymi negocjacjami)

14. Przesłanki odrzucenia ofert

15. Ocena ofert pod względem formalnym (wezwanie do uzupełnienia braków, poprawienie omyłek)

16. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

17. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »