[Szkolenie on-line] Wybrane problemy biur rachunkowych

Podatek CIT | Schematy podatkowe | Podatek u źródła | Pranie pieniędzy | Rozliczanie pracowników zagranicznych | Omówienie interpretacji ogólnych | Nowe obowiązki wobec ZUS

Zmiany, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. 

Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Wybrane problemy biur rachunkowych.

 

Jego program jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. omówienie nowych rozwiązań w podatku CIT, obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz obowiązki biur rachunkowych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, czy zagadnienia związane z podatkiem u źródła w biurach rachunkowych.

Program szkolenia:

I. Podatek CIT

1. Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych

  • Zmiany regulacji
  • Opodatkowania komandytariusza będącego osobą fizyczną
  • Opodatkowanie komplementariusza
  • Odliczenie strat
  • Wymogi dla spółek jawnych
  • Jak zminimalizować skutki niekorzystnych zmian w zakresie opodatkowania spółek komandytowych
  • "Spółka cicha? - alternatywa dla podatników

2. Podniesienie limitu dla "małych podatników"

3. Spółka nieruchomościowa

4. Zmiany w dokumentacji podatkowej

5. Estoński CIT

6. Informacja o strategii podatkowej

7. Opłata cukrowa oraz tzw. "opłata od małpek"

II. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?

1. Księgowy jako wspomagający

2. Definicja schematu podatkowego

3. Zasady raportowania

4. Jak uniknąć obowiązku raportowania?

5. Jak nie stracić klienta?

III. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Rejestr beneficjentów rzeczywistych - obowiązki biura rachunkowego

2. Obowiązek rejestrowania transakcji

3. Środki bezpieczeństwa finansowego

4. Obowiązek raportowania

IV. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych

1. W jakich przypadkach pobiera się WHT?

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. Wymagane dokumenty

4. Limit 2 mln zł

5. Oświadczenie i opinia organu

6. Należyta staranność

7. "Beneficial owner"

8. Projektowane zmiany w roku 2021

V. Stosowanie Tarczy antykryzysowej w roku 2021

1. Jak udowodnić negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

2. Rozliczenia straty za rok 2020 z dochodami roku poprzedniego

3. Zasady rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek

4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

5. Zawieszenie stosowania ulgi na złe długi przez dłużników

6. Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie

7. Limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 Ustawy PIT (m.in. zapomogi, świadczenia z ZFŚS)

8. Zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych

9. Zwolnienia świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz dodatku solidarnościowego

10. Termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

VI. Interpretacje ogólne

1. Karty paliwowe - praktyczne skutki dla podatników

2. Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych

3. Tzw. ulga na młodych

VII. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?

1. Podstawowe zasady

2. Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane

3. Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu

4. Znaczenie interpretacji ogólnej w sprawie kart paliwowych

VIII. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców

1. Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne

2. Forma zatrudnienia

3. Ustalenie rezydencji podatkowej

4. Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

IX. Nowe zasady rozliczeń w zakresie ZUS

1) Raportowanie umów o dzieło

2) Zgłoszenie do ubezpieczeń - podawanie informacji w zakresie wykonywanego zawodu

3) Dokumenty rozliczeniowe - podawanie informacji o PPK

X. Odpowiedzialność biura rachunkowego - metody zabezpieczenia w relacjach z klientem

XI. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Wszystkie artykuły z tego działu »