Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

18.09.2020

[Szkolenie on-line] Podstawy gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką odpadów - od podstaw (w tym podstaw prawnych) ponieważ tylko świadomość (istnienia) wymagań prawnych pozwala każdej firmie na zrozumienie "logiki prawa", która często nie wydaje się na pierwszy rzut oka oczywista. Szkolenie ma również zwrócić uwagę przedsiębiorców na świadome podejmowanie decyzji o sposobie postępowania z wytwarzanymi odpadami (pamiętając o skutkach formalno-prawnych oraz finansowych nieprzestrzegania przepisów. Podczas szkolenia w trakcie dyskusji będzie możliwość wymiany poglądów dotyczących zagadnień gospodarowania odpadami w polskich realiach.

Ramowy program szkolenia

 • Sztuka czytania aktów prawnych - czyli zaczynamy od słowniczka (definice)
  • definicja odpadu, rodzaje odpadów
  • właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów
  • zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami
 • Klasyfikacja odpadów - czyli pozory mogą mylić:
  • katalog odpadów
  • zasady klasyfikacji
  • odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne i komunalne
  • źródła powstawania odpadów
 • Gospodarowanie odpadami - czyli nie wszystko jest możliwe
  • hierarchia postępowania z odpadami
  • zasady postępowania z odpadami
  • zbieranie i transport odpadów
  • przekazywanie odpadów kolejnym posiadaczom
  • możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym
 • Ewidencja i sprawozdawczość czyli vademecum biurokraty:
  • obowiązek prowadzenia ewidencji
  • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
  • najważniejsze terminy w ewidencji i sprawozdawczości
 • Baza Danych o Odpadach - najważniejsze wymagania
 • Sankcje - czyli co nam grozi za  niespełnienie wymagań 
 • Podsumowanie szkolenia

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »