[Szkolenie on-line] Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten został nałożony na szeroki krąg podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworzących rozwiązania optymalizacyjne dla podatników, ale również na podatników, korzystających z tych rozwiązań oraz tych, którzy uczestniczą we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w sposób pośredni. Znacznie - w stosunku do wymagań unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwiązaniami dotyczącymi podatków dochodowym obowiązkiem raportowania objęto również schematy dotyczące podatku VAT.

Uwaga!

 

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Ramowy program szkolenia

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

 • Cel i znaczenie regulacji
 • Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Moc wsteczna przepisów  czy istnieje obowiązek raportowania wstecz?

2. Definicja schematu podatkowego

 • Pojęcie schematu podatkowego
 • Definicja uzgodnienia
 • Definicja korzyści podatkowej
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 • Rodzaje schematów podatkowych
 • Schemat podatkowy standaryzowany
 • Schematy transgraniczne
 • Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?
 • Zmiany w procesach
 • Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?
 • Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.
 • Przykłady identyfikowania schematów podatkowych  case studies

3. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 • Doradca inhouse
 • Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
 • Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?
 • Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
 • Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego
 • Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

4. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej  przykłady

5. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

6. Schemat teoretyczny

7. Nadanie numeru schematu podatkowego

8. Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych

 • Wyłączenia z obowiązku raportowania
 • Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
 • Struktura logiczna oraz forma informacji
 • Treść przekazywanej informacji
 • Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
 • Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
 • Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?
 • Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych  wpływ na plan kontroli podatkowych
 • Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

9. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

 • Zakres danych ujmowanych w informacji
 • Treść informacji o schemacie podatkowym
 • Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych
 • Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych

10. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

 • Podmioty zobowiązane
 • Zakres procedury
 • Forma procedury
 • Dane które powinna zawierać procedura
 • Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców inhouse
 • Ryzyka związane z tworzeniem procedury
 • Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

11. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

 • Ordynacja podatkowa
 • Sankcje karne

12. Objaśnienia Ministra Finansów

13. Sesja pytań i odpowiedzi online

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Wszystkie artykuły z tego działu »