Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

26.11.2021

[Szkolenie on-line] Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce: Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (MSR 16 i 38)

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych i praktyczne wskazówki kierowane do spółek sporządzających sprawozdanie finansowe wg MSR 16, 38.

Program szkolenia:

 1. Międzynarodowy standard rachunkowości 16 Rzeczowe aktywa trwałe

 1. Pojęcie środka trwałego

 2. Początkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia

 3. Początkowa wycena

  1. Ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  3. Nabycie w drodze dotacji rządowej

 4. Podział środków trwałych na komponenty

 5. Amortyzacja

  1. Wartość podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji

  2. Metoda amortyzacji

 6. Modernizacja czy remont?

 7. Wycena po początkowym ujęciu

  1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Model oparty na wartości przeszacowanej

  3. Utrata wartości

 8. Ujawnianie informacji

 

 1. Międzynarodowy standard rachunkowości 38 Wartości niematerialne

 1. Pojęcie Wartości niematerialnych

 2. Ujmowanie i wycena

  1. Nabycie wartości niematerialnych

  2. Nabycie w drodze dotacji rządowej

 3. Wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie

  1. Prace badawczo rozwojowe

  2. Etap prac badawczych

  3. Etap prac rozwojowych

 4. Wycena po początkowym ujęciu

  1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Model oparty na wartości przeszacowanej

 5. Amortyzacja

  1. Okres amortyzacji i metoda amortyzacji

  2. Wartość końcowa

  3. Weryfikacja okresu amortyzacji i metody amortyzacji

 6. Ujawnianie informacji

 

 1. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »