Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

28.10.2021

[Polski Ład - VAT i CIT] Zmiany w podatkach VAT i CIT z uwzględnieniem e-faktur

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego poznacie Państwo zmiany w podatkach VAT i CIT na 2022 r. oraz ich konsekwencje praktyczne. Celem szkolenia jest zaprezentowanie uchwalonych i planowanych zmian, w sposób umożliwiający Uczestnikom podjęcie odpowiednich działań przygotowawczych w swoich organizacjach.

Program szkolenia:

 

Podatek VAT

I. "Polski Ład" planowane zmiany w zakresie podatku VAT

1. Nowa instytucja "Grupa VAT"

- Co to jest Grupa VAT?

- Korzyści związane z utworzeniem Grupy VAT

- Przesłanki i warunki utworzenia Grupy VAT

- Przedstawiciel Grupy VAT

- Zasady rozliczeń w ramach Grupy VAT

- Zasady rozliczeń Grupy VAT z innymi podmiotami

- Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego VAT a utworzenie Grupy VAT

- Raportowanie JPK przez Grupę VAT

- Obowiązki sprawozdawcze

- Proporcja roczna w przypadku Grupy VAT

2. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych

3. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych

4. Pozostałe zmiany

 

II. Planowane zmiany w fakturowaniu (e-Faktura)

1. Co to jest e-Faktura i czy będzie obowiązkowa?

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF)

3. Faktura ustrukturyzowana

4. Zasady wystawiania e-Faktur

5. Zachęty dla podatników - nowe terminy zwrotu VAT

 

Podatek CIT

"Polski Ład" planowane zmiany w zakresie podatku CIT

1. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych

- Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych

- Korekty cen transferowych

- Mechanizm "safe harbour" finansowy

- Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

- Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

- Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

- Informacja o cenach transferowych

- Pozostałe zmiany

2. Rezygnacja z dalszego funkcjonowania w przepisach ustawy CIT art. 15e ograniczającego (limitującego) wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług lub praw niematerialnych

3. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e

- Kryteria i przesłanki opodatkowania

- Wysokość podatku

- Metoda określenia podstawy opodatkowania (przychód, "cienka kapitalizacja", usługi niematerialne, wartości niematerialne i prawne

- Pozostałe zagadnienia

4. Wprowadzenie reżimu holdingowego

5. Zmiany w podatku u źródła

- Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

- Przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej

- Kryterium należytej staranności

- Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych

- Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

- Pozostałe zmiany

6. Ukryta dywidenda

- Kryteria braku możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

- Koszty zależne od zysku

- Racjonalność ponoszenia kosztu (transakcje z podmiotami powiązanymi)

- Wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów wspólnika

- Pozostałe zagadnienia

7. Prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację

8. Zmiany w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej

9. Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych

10. Ryczałt od dochodów spółek

11. Regulacje dotyczącej opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań

12. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

13. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

14. Doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15. Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych

16. Cienka kapitalizacja

17. Koszty finansowania dłużnego

18. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej

19. Wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów - nowy art. 24aa ustawy CIT

20. Ulga konsolidacyjna

21. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »