Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

21.09.2021

[Ostatnie przypomnienie] Delegowanie za granicę - podatki, prawo pracy, ubezpieczenia

Obowiązuje już część nowych zasad delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla pracodawców delegujących pracowników za granicę to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. 

Zmiany w większości są niekorzystne dla firm - na przykład skrócone zostają maksymalne okresy delegowania, nałożone zostają również nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń. Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która ogranicza swobodę delegowania pracowników i podwyższa koszty z tym związane. Niezbyt korzystne zmiany przyniosła też nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. 

W kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie Konwencja MLI. Obawy budzi także sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią.

Obecnie delegowanie pracowników jest poza tym ograniczone ze względu na epidemię COVID-19 i zmieniające się ograniczenia w przekraczaniu granic. W związku ze zmianami i nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele.

Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

 

Cześć I

Delegowanie - regulacje polskie i międzynarodowe

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1 Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2.2 Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca, za taką samą płacę"

2.2.1  W jaki sposób zmienią się warunki delegowania

2.2.2 Podróż służbowa a delegowanie

2.2.3 Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

2.2.4 Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna"

2.2.5 Regulacje dla agencji pracy tymczasowej

2.2.6 Niemcy - nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników

2.3 Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.4 Brexit - warunki współpracy z Wielką Brytanią po jej wystąpieniu z UE

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą

3.1 Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1 podróż służbowa - diety i inne świadczenia

3.1.2 zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

3.1.3 opieka medyczna

3.1.4 dodatek za rozłąkę

3.1.5 zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.1.6 używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych

Część II

Unikanie podwójnego opodatkowania i oskładkowania

1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

1.1 Miejsce zamieszkania

1.2 Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni

1.3 Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

1.3.1 Wolny zawód

1.3.2 Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

1.3.3 Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców

1.3.4 Pracownicy państwowi

1.3.5 Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych

1.3.6 Dochody marynarzy

1.3.7 Działalność gospodarcza

1.4 Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

3. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

3.1 Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

3.2 zasady koordynacji

3.3 pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

3.4 pracownicy transportu międzynarodowego

3.5 pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

3.6 osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie

3.7 ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

3.8 zmiany w przepisach: skrócenie okresów wydawania zaświadczeń A1, niekorzystne zmiany dla pracowników mobilnych (np. kierowców)

3.9 Brexit a koordynacja przepisów w zakresie ubezpieczeń

4. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

4.1 Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

4.2 Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

5. Metody unikania podwójnego opodatkowania

5.1 Metoda wyłączenia z progresją

5.2 Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna

5.3 Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

6. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

6.1 Odliczenie diet

6.2 Koszty uzyskania przychodu

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: delegowanie pracowników za granicę

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »