[30.10.2023] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Co istotne - po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Inwentaryzacja
  1. Zadania i istota inwentaryzacji
  2. Przedmiot inwentaryzacji
  3. Zasady inwentaryzacji
  4. Metody i formy inwentaryzacji
  5. Terminy inwentaryzacji
  6. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji
  7. Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej
  8. Instrukcja inwentaryzacyjna
  9. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
  10. Harmonogram inwentaryzacji
  11. Skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
  12. Zespół spisowy w firmie osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż detaliczną
  13. Inwentaryzacja bez udziału osoby materialnie odpowiedzialnej
  14. Kompetencje organów i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji
  15. Etapy inwentaryzacji
 2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury
  1. Istota i przedmiot spisu z natury
  2. Czynności przygotowawcze do spisu z natury
  3. Przeprowadzenie inwentaryzacji droga spisu z natury przez podmiot zewnętrzny
  4. Przebieg inwentaryzacji zapasów
  5. Przebieg inwentaryzacji środków trwałych
  6. Przebieg inwentaryzacji środków pieniężnych i papierów wartościowych
  7. Dokumenty związane ze spisem z natury
  8. Techniki informatyczne wspomagające spis z natury
  9. Kontrola przebiegu spisu z natury
  10. Najczęściej popełniane błędy prze sporządzaniu spisu z natury
  11. Wycena arkuszy spisowych
 3. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie
  1. Niedobory i szkody zawinione i niezawinione
  2. Nadwyżki inwentaryzacyjne
  3. Kompensata niedoborów i nadwyżek
  4. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
  5. Różnice inwentaryzacyjne w prawie podatkowym
 4. Potwierdzenie sald
  1. Istota i przedmiot inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald
  2. Inwentaryzacja aktywów drogą potwierdzenia sald
  3. Inwentaryzacja środków pieniężnych w banku
  4. Inwentaryzacja należności
  5. Inwentaryzacja składników będących w posiadaniu innych jednostek
 5. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji
  1. Istota i przedmiot inwentaryzacji drogą weryfikacji
  2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
  3. Inwentaryzacja środków trwałych trudno dostępnych i gruntów, środków trwałych w budowie
  4. Inwentaryzacja materiałów i towarów w drodze
  5. Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych
  6. Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
  7. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych
  8. Inwentaryzacja kapitałów
 6. Dokumenty inwentaryzacyjne
 7. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: inwentaryzacja

Wszystkie artykuły z tego działu »