[29.07.2024] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie podziału umów
 • Wskazanie kosztów związanych z zawartymi umowami
 • Wykazanie różnic pomiędzy umowami leasingu wg prawa bilansowego a podatkowego
 • Praktyczne umiejętności zaksięgowania umowy leasingowej.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ramowy program szkolenia:

 1. Uregulowania prawne w zakresie leasingu
 2. Stosowanie ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
 3. Podstawowe pojęcia związane z leasingiem
 4. Klasyfikacja leasingu
 5. Leasing operacyjny w księgach korzystającego
  1. Klasyfikacja umowy do leasingu operacyjnego według prawa bilansowego
  2. Klasyfikacja umowy do leasingu operacyjnego według prawa podatkowego
  3. Ujęcie opłat z tytułu leasingu w pierwszym roku obowiązywania umowy
  4. Ewidencja opłat leasingowych na podstawie faktur
  5. Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy
  6. Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
  7. Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych
 6. Leasing finansowy w księgach korzystającego
  1. Klasyfikacja umowy do leasingu finansowego według prawa bilansowego
  2. Klasyfikacja umowy do leasingu finansowego według prawa podatkowego
  3. Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
  4. Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu
  5. Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową
  6. Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
  7. Rozwiązanie umowy leasingu finansowego w związku z kasacją przedmiotu leasingu
  8. Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały
  9. Ujęcie leasingu bilansowo-finansowego i podatkowo-operacyjnego w księgach finansującego
  10. Zawarcie umowy leasingu finansowego gruntu
 7. Leasing samochodu osobowego bilansowo-finansowy i podatkowo-operacyjny
 8. Leasing zwrotny
  1. Ogólne zasady rozliczania leasingu zwrotnego
  2. Ewidencja księgowa leasingu zwrotnego
 9. Leasing wg MSFF 16
 10. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »