Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

22.06.2022

[27.06.2022] Umowy o pracę i informacje o warunkach zatrudnienia - rewolucyjne zmiany w 2022 roku

Przepisy zawierają zamknięty katalog rodzajów umów o pracę - dwie umowy terminowe i jedną bezterminową, przy czym znacząco widoczne jest nakierowanie na zatrudnienie w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Stąd chociażby umowy na okres próbny i na czas określony są limitowane, przy czym limity te w praktyce często budzą wątpliwości. 

Błędy praktyczne pojawiają się w treści umów o pracę. Pracodawcy mają często problem z prawidłowym dookreśleniem np. miejsca pracy, powstają wątpliwości odnośnie pracy na stanowiskach łączonych. 

Zatrudnienie wiąże się z wieloma działaniami pracodawcy, z czego podczas szkolenia zwrócimy uwagę na informację o warunkach zatrudnienia. Szczególnie, że planowane są bardzo znaczące zmiany zakresu jej treści, do których warto się przygotować wcześniej, zwłaszcza, że projekt zmian w obecnej treści może wywoływać znaczące wątpliwości. 

Planowane zmiany to jednak nie tylko treść tej informacji - dotyczą również bardzo silnie umów na okres próbny oraz samej treści umowy o pracę.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Rodzaje umów o pracę

1.1 Umowa na okres próbny

- maksymalny okres, na jaki umowa może zostać zawarta

- sytuacje, w których możliwe jest ponowne zawarcie umowy

1.1.1 Projektowane zmiany odnośnie umowy na okres próbny

- długości umowy uzależnione od zamiaru późniejszego zatrudnienia

- możliwość wydłużania umowy o okry nieobecności

- ponowne zawarci umowy na okres próbny

1.2 Umowa na czas określony

- limity umów na czas określony

- sytuacje, w których limity nie obowiązują - przypadki wymienione w art. 251 k.p. oraz szczególne przesłanki zawierania umów okresowych wynikające z przepisów odrębnych

- problematyka tzw. umowy na zastępstwo - kiedy mamy do czynienia z zastępstwem, czy osoba zastępująca może mieć inne warunki zatrudnienia niż zastępowany, skutki nieprawidłowego zakwalifikowania umowy

- skutki przekroczenia limitów umów

1.3 Umowa na czas niekreślony

2. Treść umowy o pracę

1) rodzaj pracy - czy można określić dwa rodzaje pracy w umowie, jak ustalić wynagrodzenie przy dwóch rodzajach pracy, jak w konsekwencji dwóch stanowisk z różnymi stawkami wynagrodzenia określić np. wynagrodzenie za dyżur czy pracę nadliczbową

2) miejsce wykonywania pracy

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia

4) wymiar czasu pracy

5) termin rozpoczęcia pracy

6) określenie limitu, po przekroczeniu którego niepełnoetatowiec ma prawo do dodatku takiego jak za pracę nadliczbową

7) inne postanowienia umowne - czy rozszerzać podstawowe zapisy umowne, skutki umieszczenia w umowie zapisów odnośnie czasu pracy (system, rozkład)

2.1. Projektowane zmiany w zakresie treści umowy o pracę

3. Forma umowy o pracę

4. Informacja o warunkach zatrudnienia

- treść informacji

- termin przekazania

- skutki nieprzekazania informacji

- zmiany warunków zatrudnienia

4.1. Projektowane zmiany zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

- znaczące rozszerzenie zakresu treści informacji o warunkach zatrudnienia

- zmiana terminu przekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »