[24.05.2022] Szkolenie on-line: Czas pracy kierowców samochodów do 3,5 tony - zmiany w 2022 roku

Mówiąc o czasie pracy kierowców, zwykle myślimy o kierowcach większych pojazdów. Pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy. Pojazdy do 3,5 tony to między innymi pojazdy dostawcze, samochody osobowe, minibusy. Do tej grupy kierowców w zakresie czasu pracy mają zastosowanie przepisy ustawy o czasie pracy kierowców (choć z pewnymi wyłączeniami) oraz regulacje Kodeksu pracy. Tworzy to dość skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy. W lutym 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Objęły one również kierowców mniejszych pojazdów.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców

 • Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców - wyłączenia 
 • Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą
 • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?   

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy 

 • Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców -
 • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy - kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?
 • Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy 
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania   

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy 

 • Harmonogramy czasu pracy
 • Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów 
 • Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy 

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • Odpoczynek dobowy
 • Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
 • Odpoczynek tygodniowy
 • W jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony?
 • Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek  

5. Wybrane systemy czasu pracy 

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym  

6. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Limity godzin nadliczbowych kierowcy
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy  

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta - zasady rekompensaty

8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy - zmiany od lutego 2022 roku (sposób prowadzenia ewidencji i okres jej przechowywania)

9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy 

10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców

 • Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców
 • Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta
 • System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów - czy taki "zestaw" regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: czas pracy kierowców

Wszystkie artykuły z tego działu »