[24.01.2023] Szkolenie on-line: Podatek PIT w 2023 roku (Polski Ład 2.0)

Rok 2022 przyniósł największą rewolucję podatkową od wielu lat. Większość zmian dotyczy osób fizycznych, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. wywołały wiele problemów, rządzący w pośpiechu próbowali je naprawiać by w końcu zdać sobie sprawę, że tak źle napisanych regulacji poprawić się nie da i... trzeba napisać je na nowo.

Od 1 lipca 2022 obowiązują więc nowe regulacje, które w założeniu mają naprawić szkody, które przyniosła reforma Polskiego Ładu. Obniżono pierwszą stawkę podatku do 12%, zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, przywrócono preferencje samotnym rodzicom i uregulowano kilkanaście innych kwestii. Jednocześnie zachowane zostały najważniejsze zmiany wprowadzone 1 stycznia br.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego.

Wprowadzanie bardzo poważnych zmian w trakcie roku wywołało szereg obaw podatników co do tego jakie zmiany będą ich dotyczyć i w jaki sposób wpłyną na ich zobowiązania podatkowe.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu zapoznać podatników i płatników z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 r., a także tymi, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 r.  

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Regulacje, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r.

  1. Obniżenie pierwszej stawki podatku z 17 do 12%

  2. Umożliwienie zmiany formy opodatkowania w 2022 r. przez przedsiębiorców

  3. Wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od dochodu/przychodu

  4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

  5. Uszczelnienie ulgi na zabytki

  6. Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

  7. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

  8. Zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych

  9. Zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica

  10. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

  11. Zmiany o charakterze porządkowym

  12. Umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy

  13. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

  14. Zmiany w ustawie o ryczałcie:

   1. nowy termin składania zeznania PIT-28

   2. odliczenie 50% składki zdrowotnej od przychodu

  15. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

  16. Likwidacja abolicji podatkowej

 1. Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 i nadal obowiązują

  1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

  2. Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego

  3. Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku

   1. Podstawa do składek

  4. Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

  5. Wspólne rozliczenie za niepełny rok

  6. Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych

   1. Odsetki od świadczeń zwolnionych z podatku

   2. Odpłatne zbycie akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę

   3. Zmiany w uldze mieszkaniowej

   4. Zbycie zabytku

   5. Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce

   6. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+)

   7. Zwolnienie z PIT dla seniorów

   8. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

  7. Preferencje dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

  8. Zmiany w ulgach z tytułu działalności badawczo-rozwojowej

  9. Ulga dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę, konserwację zabytków

  10. Ryczałt od przychodów zagranicznych osób wracających do Polski (ulga RL9)

  11. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

  12. Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła

  13. Przeciwdziałanie "szarej strefie" w zatrudnianiu pracowników

  14. Zmiany o charakterze "uszczelniającym"

   1. Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy

   2. Nowe zasady ustalania wartości początkowej dla prywatnych składników majątku wprowadzanych do działalności gospodarczej

   3. Zmiany w zakresie 70% podatku dla odpraw z tytułu umów zarządzania

   4. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

   5. Likwidacja możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

   6. Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem

 2. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  1. Nowe stawki ryczałtu

   1. 14% dla usług ze świadczenia usług opieki zdrowotnej

   2. 12% dla usług w zakresie IT

 3. Zmiany w zakresie karty podatkowej

  1. Stosowanie karty wyłącznie dla podatników którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r.

  2. Brak możliwości powrotu do opodatkowania kartą dla podatników, którzy zrezygnowali z tej formy opodatkowania

  3. Ograniczenie stosowania karty dla zawodów medycznych, które uzyskały prawo do tej formy opodatkowania 1 stycznia 2021 r.

 4. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w podatku PIT w formie elektronicznej

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »