Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

02.10.2019

[22.10.2019 Katowice] Praktyczne aspekty windykacji i skuteczne postępowanie uproszczone

Szkolenie to poświęcone jest przedstawieniu uwarunkowań prawnych związanych z windykacją należności - wraz z przykładami pokazującymi sposoby unikania strat wynikających z błędów popełnionych w trakcie ustalania warunków, negocjowania i dokumentowania transakcji. Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia to prezentacja umownych, prawnych form realizacji roszczeń, niezbędnej dokumentacji, zasad procedury dochodzenia i egzekwowania roszczeń, ponoszonych kosztów, ocena i porównanie skutków prawnych dla stron zobowiązania, oraz przedstawienie wzorów dokumentów stosowanych w praktyce.

Szczegółowy program szkolenia:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Podstawowe źródła powstania zobowiązań. Omówienie podstaw prawnych, charakterystyka relacji wierzyciel- dłużnik.
 2. Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności.
 3. Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych.
 4. Windykacja sądowa i przedsądowa - charakterystyka, rozróżnienie.
 5. Windykacja przedsądowa. Realizacja praw na drodze dobrowolnej, podstawy prawne, ograniczenia i możliwości.
 6. Negocjacje z dłużnikiem. Możliwości i ograniczenia wierzyciela, uprawnienia dłużnika, prawidłowa komunikacja stron, podstawowe błędy i ich skutki dla stron. Studium przypadku.
 7. Ugoda, porozumienie z dłużnikiem jako element windykacji przedsądowej. Skutki dla stron, w tym w zakresie innych procedur. Podstawy prawne i przykłady.

II. PROCEDURY WINDYKACYJNE

 1. Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 2. Istotne zasady i instytucje postępowania sądowego.
 3. Dokumentacja niezbędna do błyskawicznego dochodzenia roszczeń. Omówienie i studium przypadku.
 4. Postępowania szczególne - nakazowe, upominawcze.
 5. Postępowanie uproszczone - charakterystyka, wymagane dokumenty. Studium przypadku.
 6. Elektroniczne postępowanie upominawcze- charakterystyka, porównanie do innych procedur, ocena.
 7. Koszty i opłaty w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
 8. Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem)- podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela.

III. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE W RAMACH PROCEDUR WINDYKACYNYCH

 1. Transakcje zbycia majątku przez dłużnika. W jaki sposób odzyskać należność z majątku osoby trzeciej. Studium przypadku.
 2. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółkach prawa handlowego. Charakterystyka. Studium przypadku.
 3. Śmierć dłużnika- konieczne procedury zmierzające do ochrony roszczeń wierzyciela.
 4. Egzekucja wobec osoby pozostającej w związku małżeńskim. Prawne aspekty prowadzenia czynności z majątku wspólnego małżonków.
 5. Rejestry dłużników oraz ich wpływ na efektywność windykacji.
 6. Upadłość kontrahenta- procedury i czynności niezbędne do odzyskania należności.
 7. Transakcje zbycia wierzytelności jako sposób na pozaegekucyjne odzyskanie należności- warunki, skutki, porównanie do windykacji tradycyjnej.
 8. Windykacja przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych. Usługi factoringowe, finansowe i pozostałe. Podstawy prawne, charakterystyka, studium przypadku.
 9. Panel dyskusyjny.

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: postępowanie uproszczone

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »