20.09.2022: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

[22.09.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku CIT (Polski Ład 3.0)

Po korekcie "Polskiego Ładu" w zakresie podatku PIT, przychodzi czas na podatek CIT. W większości przypadków nowelizacja zakłada liberalizację przepisów wprowadzonych Polskim Ładem. Zmiany jednak mają charakter wielowymiarowy i wymagają czujności podatników. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym omówione zostaną poszczególne regulacje, a także przeanalizowany zostanie ich wpływ na bieżące rozliczenia podatników w podatku CIT. Przeanalizujemy również zmiany wprowadzane do innych ustaw przy okazji nowelizacji.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ramowy program szkolenia:

 1. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie - czy są ukryte konsekwencje?
 2. Podatek minimalny - zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania
 3. Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT
 4. Modyfikacja przepisów w zakresie podatku u źródła (WHT), 4. w tym uelastycznienie zasad stosowania mechanizmu pay and refund
 5. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych
 6. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych
 7. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA)
 8. Ulga na złe długi - modyfikacja przepisów(likwidacja załącznika)
 9. Zmiany w konstrukcji podatku od przerzucanych dochodów
 10. Zmiany przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych
 11. Korekta przepisów o spółkach holdingowych
 12. Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 13. Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej - doprecyzowanie zasad rozliczania strat podatkowych
 14. Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej
 15. Zmiana terminu publikacji indywidualnych danych podatników
 16. Korekta regulacji w zakresie terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 17. Zmiany w innych ustawach:

- Zmiany w podatku PIT

- Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

- Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej

 1. Pozostałe zmiany oraz przepisy przejściowe
 2. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »