[21.03.2022] Szkolenie on-line: Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Polski Ład to pakiet niekorzystnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców, zarówno spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W większości przypadków jedyną formą minimalizacji negatywnych konsekwencji jest zmiana zasad opodatkowania. Efekt ten można uzyskać poprzez zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przeanalizowane zostaną istotne zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone Polskim Ładem, które wpływają na wysokość płaconego podatku, oraz zaproponowane zostaną optymalne z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Istotne zmiany w przepisach wprowadzone pakietem Polski Ład
  1. Prawo przedsiębiorców
  2. Ustawa o CIT
  3. Ustawa o PIT
  4. Zryczałtowany podatek dochodowy
  5. Podatek VAT
  6. Ordynacja podatkowa
  7. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składka zdrowotna)
  8. Pozostałe ustawy
 2. Konsekwencje podatkowe pakietu Polski Ład dla przedsiębiorców
  1. Spółki kapitałowe (sp. z o.o. oraz spółka akcyjna)
  2. Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
  3. Spółka cywilna
  4. Jednoosobowa działalność gospodarcza
  5. Obowiązki płatnika
  6. Umowy zlecenia
  7. Umowy o dzieło
  8. Wynajem lokali mieszkalnych
  9. Osoby opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowych
  10. Nielegalne zatrudnianie pracowników - opcja ominięcia restrykcji podatkowych
  11. Ukryta dywidenda - jak się przygotować do zmian?
 3. Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
  1. Spółka komandytowa
   • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
   • Zamiana komandytariusza na komplementariusza
   • Składka zdrowotna
   • Estoński CIT
   • Pozostałe zagadnienia
   • Dla kogo spółka komandytowa jest nadal optymalna?
  2. Spółka komandytowo-akcyjna
   • Korzyści podatkowe komplementariusza (brak podwójnego opodatkowania)
   • Ochrona majątku komandytariusza
   • Składka zdrowotna
   • Estoński CIT
   • Zalety i wady
  3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • "Powtarzające się świadczenia niepieniężne" - korzyści i wady
   • Estoński CIT jako optymalne rozwiązanie
   • Składka zdrowotna
   • Próg opłacalności
   • Pozostałe zagadnienia
  4. "Spółka cicha" jako opcjonalna forma prowadzenia działalności gospodarczej
   • Zasady opodatkowania
   • Brak ryzyka biznesowego
   • Brak składki zdrowotnej
   • Pozostałe zagadnienia
  5. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
   • Brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu
   • Optymalna wysokość składki zdrowotnej
   • Podmioty uprawnione
   • Stawki podatkowe
  6. Pozostałe opcje
 4. Analiza wybranych branż z punktu widzenia optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
  1. Obrót nieruchomościami
  2. Usługi transportowe
  3. Usługi budowlane
  4. Usługi informatyczne
  5. Usługi finansowe
  6. Lekarze
 5. Zalety i wady grupy VAT
 6. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
 7. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »