[20.01.2022] Zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście uprawnień służb skarbowych w realiach Nowego Ładu

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie kompletnej i skondensowanej wiedzy z obszaru działalności organów administracji skarbowej w kontekście generowania ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie porusza tematykę działań organów w zakresie gromadzenia informacji oraz prowadzenia procedur kontrolnych skutkujących powstaniem zobowiązań podatkowych, w tym wykorzystujących nowe uprawnienia wprowadzone przez Nowy Ład.

Szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę dotyczącą poruszania się w obszarze procedur kontrolnych czy analitycznych w kontekście ryzyka, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofensywnymi działaniami organów administracji skarbowej na podstawie studium przypadku.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Organizacja służb skarbowych

 • Organy administracji skarbowej

 • Zakres działania i uprawnień służb skarbowych

 1. Jednostki służb skarbowych wykorzystujące uprawnienia w zakresie działań ofensywnych, takich jak:

 • kontrole podatkowe

 • kontrole celno-skarbowe

 • postępowania podatkowe

 • czynności dochodzeniowo-śledcze

 • postępowania mandatowe

 • nabycie sprawdzające

 1. Zasoby i organizacja danych wykorzystywanych przez służby skarbowe w zakresie działań ofensywnych realizowanych z użyciem uprawnień wprowadzonych przez Nowy Ład

 2. Zagrożenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związane z ofensywnymi działaniami służb skarbowych

 3. Nieświadomy udział w nadużyciach jako źródło największych zagrożeń prowadzenia działalności

 4. Schematy wykorzystujące mechanizm karuzeli podatkowej i podmioty pełniące funkcję znikających podatników - właściwa i sprawna weryfikacja

 5. Udział przedsiębiorcy w transakcjach karuzelowych okiem służb skarbowych a ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

 • Zakres transakcji badany przez służby skarbowe

 • Okoliczności transakcji w ocenie służb skarbowych

 • Reakcja przedsiębiorcy w zakresie posiadanych uprawnień

 1. Zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej

 • Zagrożenia w kontekście regulacji podatkowych, w tym z tytułu odpowiedzialności osób trzecich

 • Zagrożenia w kontekście regulacji karnych z tytułu powstałych zobowiązań

 • Zagrożenia w kontekście regulacji na gruncie przepisów o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

 1. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »