Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

17.05.2022

[19.05.2022] Szkolenie on-line: Tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących czasu pracy

Planowanie czasu pracy i w efekcie wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, lecz także w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych, ujętych w regulaminie pracy lub - u mniejszych pracodawców - w obwieszczeniu o czasie pracy. Często regulacje wewnętrzne są mało rozbudowane, zawierają liczne błędy, nie nadążają za zmieniającymi się przepisami i za sposobem pracy przyjętym u danego pracodawcy.

Na szkoleniu omówione zostaną (wraz z przykładami) zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania konkretnych rozwiązań w tym zakresie.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Wewnętrzne źródła prawa pracy
  • obowiązkowe regulaminy
  • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów - pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem
  • tryb ustalania regulaminów
  • wejście w życie regulaminów
 2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy
 3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy
 4. Rozkłady czasu pracy
  • rozkłady stałe
  • zasady tworzenia harmonogramów
  • granice, po których można poruszać się, tworząc harmonogramy
  • zapisy o możliwości zmian harmonogramów
 5. Systemy czasu pracy
  • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników
  • system podstawowy
  • system równoważny
  • system zadaniowy
 6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy
 7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców
 8. Pora nocna
 9. Niedziele i święta - dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy
 10. Zlecanie pracy nadliczbowej
 11. Obowiązki przełożonych
 12. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »