[16.11.2022] Szkolenie on-line: SLIM VAT, SLIM VAT 2 oraz SLIM VAT 3 - uproszczenia w podatku VAT

Kolejny 2022 rok obfituje w zmiany podatkowe, do czego ustawodawcy nas już przyzwyczaili. W tym roku jednak borykamy się z koniecznością wprowadzania zupełnie nowych procedur. Legislacyjny pociąg nie zwalnia, i przed nami konieczność poznania i wdrożenia kolejnych nowości w podatku VAT - to między innymi tzw. Slim VAT, mający w założeniu ułatwić życie podatnikom oraz nowe zasady dotyczące sprzedaży w obrocie unijnym i poza unijnym.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

I. Slim VAT

 1. Zasady korygowania faktur "in minus" - brak obowiązku potwierdzenia korekty
 2. Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych
 3. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego - znaczenie zmian
 4. Odliczenie podatku naliczonego od usług noclegowych
 5. Podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości
 6. Zaliczki w eksporcie oraz wydłużenie terminu na wywóz towarów
 7. Pozostałe zmiany

II. SLIM VAT 2

 1. Zmiany w zasadach wystawiania faktur oraz dokonywania korekt
 2. Rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
 3. Nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi
 4. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT
 5. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)
 6. Zmiany w odliczeniach VAT na samochody
 7. Zmiany w opodatkowaniu importu usług
 8. Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami - wybór opodatkowania w akcie notarialnym
 9. Transakcje łańcuchowe
 10. Rozliczenie korekty "in minus" w przypadku importu usług i WNT

III. SLIM VAT 3 - projekt

 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawka sanacyjna VAT
 4. Kursy walut
 5. Mały podatnik - zmiana progu
 6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa - doprecyzowanie przepisów
 7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 8. Pozostałe zmiany

 

IV. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »