12.09.2022: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

[16.09.2022] Szkolenie on-line: Tworzenie rozkładów czasu pracy

Właściwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu działań przedsiębiorstwa. To również źródło oszczędności i racjonalizowania zatrudnienia. A ponieważ pracodawcy mają szerokie uprawnienia dotyczące kształtowania wewnętrznych aktów prawa pracy (często połączone z obowiązkiem konsultacji i zawierania porozumień), trzeba te zagadnienia poznać, zgłębić i... efektywnie wykorzystać.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawowe pojęcia

 • Czas pracy
 • Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 • Okres rozliczeniowy czasu pracy
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
 • Odpoczynek dobowy
 • Odpoczynek tygodniowy
 • Systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny

2. Tworzenie regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy

 • Pojęcie rozkładu czasu pracy
 • Rozkład stały, rozkłady regulaminowe
 • Regulamin pracy, obwieszczenie pracodawcy czy umowa o pracę
 • Zapisy dotyczące rozkładów czasu pracy w regulaminie lub obwieszczeniu - przykłady, konsekwencje
 • Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

3. Harmonogramy (Grafiki) pracy

 • Obowiązek tworzenia
 • Sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów
 • Dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego

4.  Zasady tworzenia harmonogramów

 • Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym
 • Godziny rozpoczynania i kończenia pracy
 • Odpoczynki dobowe
 • Prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych
 • Ilość dni wolnych od pracy
 • Pojęcie dnia wolnego od pracy
 • Planowanie pracy w niedziele i święta
 • Powtarzające się błędy w harmonogramach

 

5. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »