[15.12.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w podatku CIT w 2023 roku (Polski Ład 3.0)

Po korekcie "Polskiego Ładu" w zakresie podatku PIT, przychodzi czas na podatek CIT. W większości przypadków nowelizacja zakłada liberalizację przepisów wprowadzonych Polskim Ładem. Zmiany jednak mają charakter wielowymiarowy i wymagają czujności podatników. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym omówione zostaną poszczególne regulacje, a także przeanalizowany zostanie ich wpływ na bieżące rozliczenia podatników w podatku CIT. Przeanalizujemy również zmiany wprowadzane do innych ustaw przy okazji nowelizacji.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie - czy są ukryte konsekwencje?
  • Czy będzie można dalej sztucznie generować koszty spółki?
  • Wynajem nieruchomości oraz inne świadczenia właściciela na rzecz spółki
  • Zasady dokumentowania transakcji
  • Ryzyko szacowania dochodu i kosztu
  • Znaczenie przepisów antyabuzywnych
 2. Podatek minimalny - zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania
  • Okres zawieszenie stosowania regulacji
  • Zmiana progu rentowności
  • Wydłużenie okresu sprawdzalności progu rentowności
  • Zmiany w podstawie opodatkowania
  • Zmiana stawki opodatkowania
  • Stawka uproszczona
  • Zwolnienie z podatku oraz zasady ich stosowania:
   • podatnicy o przychodach poniżej 2 mln euro
   • przedsiębiorstwa komunalne
   • przedsiębiorstwa świadczące usługi zdrowotne
   • przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów i usług objętych cenami regulowanymi
   • przedsiębiorstwa górnicze
   • firmy, które w jednym z trzech lat podatkowych poprzedzających dany rok uzyskały rentowność przekraczającą 2%
  • Pozostałe zmiany
 3. Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT
  • Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych
  • Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD
  • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej
  • Zmiana terminu zapłaty podatku z tytułu:
   • Podzielonego zysku
   • Zysku na pokrycie strat
   • Podatku od rozdysponowanego dochodu
   • Pozostałe zmiany
 4. Modyfikacja przepisów w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym uelastycznienie zasad stosowania mechanizmu pay and refund
 5. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych
  • Uchylenie obowiązku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego przez sprzedawcę (oświadczenie)
  • Brak obowiązków po stronie sprzedawcy
  • Podniesienie progów dokumentacyjnych
  • Retrospektywne stosowanie zmian
 6. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych
 7. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA)
 8. Ulga na złe długi - modyfikacja przepisów (likwidacja załącznika)
 9. Zmiany w konstrukcji podatku od przerzucanych dochodów
  • Zakres opodatkowania (koszty pasywne)
  • Podmioty powiązane - modyfikacja warunków opodatkowania
  • Schematy z udziałem spółek transparentnych podatkowo
  • Udział podmiotów zagranicznych z rezydencją o niskim opodatkowaniu
 10. Zmiany przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych
 11. Korekta przepisów o spółkach holdingowych
  • Redukcja warunków struktury holdingu (m.in. posiadanie udziałów w innych spółkach w tym nie będących osobami prawnymi)
  • Spółki zależne w PSE i SSI
  • Likwidacja 5 % podatku od dywidendy
  • Zwolnienie z WHT
  • Pozostałe zmiany
 12. Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 13. Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej - doprecyzowanie zasad rozliczania strat podatkowych
 14. Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej
 15. Zmiana terminu publikacji indywidualnych danych podatników
 16. Korekta regulacji w zakresie terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 17. Zmiany w innych ustawach
  • Zmiany w podatku PIT
  • Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
  • Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej
 18. Pozostałe zmiany oraz przepisy przejściowe
 19. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »