[11.06.2024] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

Regulacje dotyczące cen transferowych i podmiotów powiązanych są obszarem dużego ryzyka gospodarczego. W ostatnich latach przepisy przechodziły dość gruntowne zmiany. To powoduje, że podatnicy współpracujący z podmiotami powiązanymi muszą na bieżąco orientować się w obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych.

W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Podmioty powiązane

 • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 roku - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

 • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

 • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych

 • Pojęcie zagranicznego zakładu w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków zakładu

 1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 2. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 roku

 • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

 • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

 • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

 • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

 1. Metody szacowania cen transferowych

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

 • Metoda ceny odsprzedaży

 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

 • Metody zysku transakcyjnego

 • Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 roku - metoda techniki wyceny

 • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

 • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

 1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych

 • Rodzaje porozumień

 • Dokumenty załączane do wniosku

 • Postępowanie w sprawie porozumienia

 • Decyzja w sprawie porozumienia

 1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

 • Dokumentacja cen tranfserowych - przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • Dokumentacja podstawowa, "lokalna"
  • Analiza porównawcza
  • Dokumentacja centralna master-file
  • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych: CIT-TP i PIT-TP
  • Country by country report, obowiązujący od 2016 roku
 • Zmiany obowiązujące od 2019 roku
  • Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji
  • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej
  • Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej
  • Dopuszczenie innych metod szacowania cen
  • Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej
 1. Zmiany od 2022 roku wprowadzone w ramach Polskiego Ładu
 • Zmiany w definicjach

 • Korekty cen transferowych

 • Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

 • Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

 • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

 • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

 • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

 • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

 • Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

 • Zmiany w informacji TPR

 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

Wszystkie artykuły z tego działu »