[13.06.2024 NOWOŚĆ] Szkolenie on-line: Podatek od środków transportowych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczącego podatku od środków transportowych. Na szkoleniu omówione zostaną również praktyczne problemy związane z wymiarem podatku od środków transportowych oraz jego egzekwowaniem. Przeanalizowane zostaną konkretne przypadki, utrudniające prowadzenie postępowania podatkowego oraz wskazane zostaną sposoby rozwiązywania tego typu problemów przez gminy. Każdy uczestnik szkolenia w ramach ceny, ma prawo do zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenie jak i po jego zakończeniu (w formie e-mail).

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Czym jest podatek od środków transportowych - zasady opodatkowania
 2. Przedmiot oraz zakres opodatkowania
 3. Podatnicy podatku od środków transportowych, definicja, obowiązki, orzecznictwo
 4. Obowiązek podatkowy - w jakich przypadkach powstaje obowiązek zapłaty podatku?
 5. Sposoby wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
 6. Stawki podatku z uwzględnieniem zmian w roku 2024
 7. Dane w deklaracjach podatkowych oraz sposoby wysyłania deklaracji podatkowych
 8. Na czym polega wymiar podatku od środków transportowych?
 9. Przypadki oraz zasady zwrotu podatku od środków transportowych
 10. Płatność podatku - terminy oraz zasady ogólne
 11. Katalog zwolnień z podatku od środków transportowych
 12. Przedawnienie w podatku od środków transportowych
 13. Właściwość miejscowa organu podatkowego
 14. Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna
 15. Nie istnienie środka transportowego, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, wyrejestrowanie środka transportowego oraz wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku
 16. Samochody specjalne oraz samochody specjalnego przeznaczenia
 17. Kiedy przyczepa jest związana z działalnością rolniczą?
 18. Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych
 19. Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu
 20. Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego
 21. Kontrola podatkowa w podatku od środków transportowych
 22. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
 23. Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia
 24. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »