Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

05.07.2022

[06.07.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT od lipca 2022

"Polski Ład" wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana , która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS. Nowe przepisy w większości zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi zasadami.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%

 2. Uchylenie obowiązku "podwójnego" wyliczania zaliczek za 2022 r (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.)

 3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

 4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

 5. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika

 6. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców oraz rozszerzenie zakresu stosowania kwoty wolnej m.in. na umowy zlecenia

 7. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

 8. Modyfikacja ulgi na zabytki

 9. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców (podwyższenie kwoty wolnej do podatku)

 10. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka

 11. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka

 12. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu

 13. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników. Jednolity wzór PIT-2

 14. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatki PIT (zeznania podatkowe)

 15. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

 16. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

 • Zasiłki macierzyńskie

 • Ulga dla młodych

 • Ulga na powrót

 • Ulga dla rodzin 4+

 • Ulga dla pracujących seniorów

 1. Zmiana zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

 2. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku

 3. Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej

 4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 5. Brak składki zdrowotnej od powołań do obowiązków społecznych i obywatelskich (6000 zł)

 6. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych:

  • Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta

  • Zmiany w zakresie terminu składania korekt

  • Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów

  • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

  • Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych

  • Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do "0"

  • Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej

   • Liczba miesięcy

   • Uwzględnienie zwolnień

   • Minimalna podstawa

   • Rozliczenie roczne w JDG

   • Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym

   • Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG

 7. Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych

 8. Zmiany w ustawie "Polski Ład"

  • Wydłużenie terminów na przekazanie JPK_PIT i CIT do 2025 r.

  • Abolicja podatkowa

 9. Pozostałe zmiany

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »