[06.05.2022] Szkolenie on-line: Optymalne formy prowadzenia działalności po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Polski Ład to pakiet niekorzystnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców, zarówno spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W większości przypadków jedyną formą minimalizacji negatywnych konsekwencji jest zmiana zasad opodatkowania. Efekt ten można uzyskać poprzez zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przeanalizowane zostaną istotne zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone Polskim Ładem, które wpływają na wysokość płaconego podatku, oraz zaproponowane zostaną optymalne z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Program szkolenia przewiduje analizę zalet i wad różnych zasad opodatkowania i rekomendację dla poszczególnych rodzajów branż, w których działalność jest prowadzona.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Istotne zmiany w przepisach wprowadzone pakietem Polski Ład

 1. Prawo przedsiębiorców

 2. Ustawa o CIT

 3. Ustawa o PIT

 4. Zryczałtowany podatek dochodowy

 5. Podatek VAT

 6. Ordynacja podatkowa

 7. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składka zdrowotna)

 8. Pozostałe ustawy

 1. Konsekwencje podatkowe pakietu Polski Ład dla przedsiębiorców

 1. Spółki kapitałowe (sp. z o.o. oraz spółka akcyjna)

 2. Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

 3. Spółka cywilna

 4. Jednoosobowa działalność gospodarcza

 5. Obowiązki płatnika

 6. Umowy zlecenia

 7. Umowy o dzieło

 8. Wynajem lokali mieszkalnych

 9. Osoby opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowych

 10. Nielegalne zatrudnianie pracowników - opcja ominięcia restrykcji podatkowych

 11. Ukryta dywidenda - jak się przygotować do zmian?

 1. Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Spółka komandytowa

 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

 • Zamiana komandytariusza na komplementariusza

 • Składka zdrowotna

 • Estoński CIT

 • Pozostałe zagadnienia

 • Dla kogo spółka komandytowa jest nadal optymalna?

 1. Spółka komandytowo-akcyjna

 • Korzyści podatkowe komplementariusza (brak podwójnego opodatkowania)

 • Ochrona majątku komandytariusza

 • Składka zdrowotna

 • Estoński CIT

 • Zalety i wady

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • "Powtarzające się świadczenia niepieniężne" - korzyści i wady

 • Estoński CIT jako optymalne rozwiązanie

 • Składka zdrowotna

 • Próg opłacalności

 • Pozostałe zagadnienia

 1. "Spółka cicha" jako opcjonalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

 • Zasady opodatkowania

 • Brak ryzyka biznesowego

 • Brak składki zdrowotnej

 • Pozostałe zagadnienia

 1. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • Brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu

 • Optymalna wysokość składki zdrowotnej

 • Podmioty uprawnione

 • Stawki podatkowe

 1. Pozostałe opcje

 1. Analiza wybranych branż z punktu widzenia optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Obrót nieruchomościami

 2. Usługi transportowe

 3. Usługi budowlane

 4. Usługi informatyczne

 5. Usługi finansowe

 6. Lekarze

 1. Zalety i wady grupy VAT

 2. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

 3. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »