Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

29.04.2022

[05.05.2022] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2022 r. - podatki i ubezpieczenia

W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, nieprawidłowości (związane np. z błędnym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą bowiem kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
  • Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
  • Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31 lipca 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca za taką samą pracę"
   • W jaki sposób zmienią się warunki delegowania?
   • Podróż służbowa a delegowanie
   • Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE
   • Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna"
  • Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE i przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71, obowiązujące od czerwca 2016 r.
  • Zmiany od 2 lutego 2022 r. dotyczące kierowców międzynarodowych
  • Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
 3. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę
  • Podróż służbowa - diety i inne świadczenia
  • Zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem, czy stanowi ono przychód dla pracownika, czy nie, najnowsze orzeczenia sądów
  • Dodatek za rozłąkę
  • Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
  • Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych - zmiany od 2022 roku
 4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Miejsce zamieszkania
  • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni
   • Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy
   • Obowiązki pracownika: zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy
  • Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane
   • Wolny zawód
   • Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek
   • Działalność gospodarcza
  • Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek
 6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami
  • Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
  • Zasady koordynacji
  • Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1
  • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  • Ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m.in. umowa z Ukrainą)
  • Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą
 7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą
  • Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11
  • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
 8. Metody unikania podwójnego opodatkowania
  • Metoda wyłączenia z progresją
  • Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 roku
  • Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?
 9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa
  • Odliczenie diet
  • Koszty uzyskania przychodu
 10. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »