19.09.2022: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

[20.09.2022] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2022 roku

W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

W 2018 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez powiązane spółki kontrolowane (CFC). W 2019 roku weszły w życie kolejne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, zwłaszcza w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje, zmieniając istniejące rozwiązania.

Polski Ład, który w 2022 roku przynosi największą od lat reformę przepisów podatkowych, przewiduje również zmiany w zakresie cen transferowych.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania nowych obowiązków sprawozdawczych (m.in. informacji TPR). Szkolenie skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem ww. obowiązków. Ponadto przepisy tarcz antykryzysowych w związku z epidemią COVID-19 wprowadziły zmiany z terminach dotyczacych obowiązków związanych z cenami transferowymi. 

 

Program szkolenia:

 

 1. Podmioty powiązane

 • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 roku - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

 • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

 • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych

 • Pojęcie zagranicznego zakładu w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków zakładu

 1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 2. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 roku

 • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

 • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

 • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

 • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

 1. Metody szacowania cen transferowych

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

 • Metoda ceny odsprzedaży

 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

 • Metody zysku transakcyjnego

 • Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 roku - metoda techniki wyceny

 • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

 • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

 1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych

 • Rodzaje porozumień

 • Dokumenty załączane do wniosku

 • Postępowanie w sprawie porozumienia

 • Decyzja w sprawie porozumienia

 1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

 • Dokumentacja cen tranfserowych - przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • Dokumentacja podstawowa, "lokalna"
  • Analiza porównawcza
  • Dokumentacja centralna master-file
  • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych: CIT-TP i PIT-TP
  • Country by country report, obowiązujący od 2016 roku
 • Zmiany obowiązujące od 2019 roku
  • Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji
  • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej
  • Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej
  • Dopuszczenie innych metod szacowania cen
  • Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej
 1. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

 • Nieuznanie części kosztów

 • Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych

 • Odpowiedzialność karna skarbowa

 1. Zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19

 2. Zmiany od 2022 roku wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

 • Zmiany w definicjach

 • Korekty cen transferowych

 • Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

 • Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

 • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

 • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

 • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

 • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

 • Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

 • Zmiany w informacji TPR

 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

Wszystkie artykuły z tego działu »