[03.03.2023] Szkolenie on-line: Praca w Polsce dla zagranicznego pracodawcy. Podatki i ubezpieczenia

Celem szkolenia jest przedstawienie przybliżenie przepisów, które będą miały zastosowanie dla osób pracujących w Polsce dla zagranicznych pracodawców oraz ich praktycznego stosowania. Przedstawione zostaną zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów oraz obowiązki ubezpieczeniowe. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozliczania swoich dochodów, nauczą się prawidłowego sporządzenia zeznań dla osób osiągających dochody z kilku krajów.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Czy należy stosować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
  1. Jak ustalić gdzie znajduje się miejsce zamieszkania
  2. Informacje dla pracodawców:
   1. Oświadczenia o miejscu zamieszkania i wykonywania pracy
   2. Certyfikat rezydencji
 2. Obowiązki podatkowe w Polsce
  1. Formy zatrudnienia; umowy o pracę, zlecenie
  2. Przychód, przeliczenie walut
  3. Koszty uzyskania przychodu
  4. Zaliczki na podatek, terminy, wysokość
  5. Zeznania roczne
  6. Ulga na powrót
  7. Ulga dla młodych
 3. Obowiązki ubezpieczeniowe
  1. Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń (wspólnotowe regulacje o koordynacji ubezpieczeń, umowy dwustronne)
  2. Obowiązki płatnika, umowa o przejęciu obowiązków płatnika
  3. Odprowadzanie składek; terminy, wysokość
 4. Przejście na samozatrudnienie (jednoosobowa działalność gospodarcza)
  1. Ograniczenia wynikające ze świadczenia usług dla byłego pracodawcy
  2. Formy opodatkowania (podatek wg skali, liniowy a może ryczałt?)
  3. Przychód, przeliczanie walut
  4. Koszty uzyskania przychodu
  5. Zaliczki na podatek
  6. Zeznania roczne
  7. Składki ubezpieczeniowe
  8. Ulga na start w ZUS
 5. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »