Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Wszystkie przepisy

tylko obowiązujące | zakres dat: - |

 • 18.01.1951
  Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
 • 14.06.1960
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • 23.04.1964
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • 17.11.1964
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
 • 17.06.1966
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • 09.03.1968
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników
 • 20.05.1971
  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
 • 26.06.1974
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • 28.07.1983
  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • 15.11.1984
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • 31.03.1987
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
 • 08.03.1990
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • 12.01.1991
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • 26.07.1991
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 28.09.1991
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
 • 15.02.1992
  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • 03.04.1992
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą
 • 29.07.1992
  Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych
 • 24.11.1992
  Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
 • 21.12.1992
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od gier
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »