Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
pokaż akt | indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę dokumentu.
Podczas przeglądania aktu prawnego możesz powrócić do spisu treści, spisu tematycznego, a także wyświetlić wszystkie akty prawne wybierając odpowiednią opcję z górnego menu nawigacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

tekst jednolity: Dz. U. z dnia 28 maja 2015 r. poz. 736, z 2016 r. poz. 1140 i 2302 - od 01.01.2017 r., z 2017 r. poz. 463 - od 18.03.2017 r. i 464 - od 04.03.2017 r.

Spis treści:

Początek aktu

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień
Rozdział 3 Przepisy przejściowe i przepis końcowy
TOWARY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM IMPORTU, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY ORAZ BARÓW, MES I KANTYN CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH W BYDGOSZCZY ZLOKALIZOWANYCH NA JEGO TERENIE ORAZ KASYN, KLUBÓW, RESTAURACJI I KANTYN 3. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI NATO ZLOKALIZOWANYCH NA JEGO TERENIE