Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie aktyZobowiązania podatkowe

tylko obowiązujące | zakres dat: - |

 • 17.06.1966
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • 09.03.1968
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników
 • 28.09.1991
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
 • 13.10.1995
  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • 21.12.1995
  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i indentyfikacji podatników
 • 21.06.1996
  Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych
 • 10.09.1996
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego
 • 23.12.1996
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • 31.12.1996
  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika
 • 16.07.1997
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
 • 17.07.1997
  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
 • 29.08.1997
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • 29.08.1997
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • 10.10.1997
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników
 • 31.12.1997
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
 • 07.12.1998
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej
 • 07.12.1998
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych
 • 12.01.1999
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 strycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników
 • 21.01.1999
  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • 21.05.1999
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »