ABC - prawo i podatki dla początkujących

W dziale ABC - prawo i podatki dla początkujących znajduje się 79 artykuły spośród 51330 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 28.06.2022
  Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2022 r.
  Jedną z podstawowych możliwości w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, czyli od składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, w którym takim środkiem trwałym jest nieruchomość mieszkalna, koniecznie należy zwrócić uwagę na zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku. więcej »
 • 27.06.2022
  Podatek PIT: Zbycie, zamiana, kopanie kryptowaluty - przychody i koszty
  Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Natomiast przychody z odpłatnego zbycia wirtualnych walut są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych - stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. więcej »
 • 24.06.2022
  Podatek PIT: Ulga prowzrostowa (ulga na ekspansję)
  Ulga prowzrostowa, zwana również ulgą na ekspancję, skierowana jest do podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. więcej »
 • 23.06.2022
  Podatek PIT: Ulga na prototyp
  Ulga na prototyp jest jedną z preferencji podatkowych, polegających na odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. więcej »
 • 22.06.2022
  Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosząc się do kwestii ich potrącenia w ramach kosztów uzyskania przychodów, odrębnie traktuje koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. więcej »
 • 21.06.2022
  PIT dla młodych - z limitami i nie dla wszystkich
  Aktualna treść przepisów ustawy PIT zawiera bardzo istotne regulacje dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego osób do ukończenia 26 roku życia potocznie nazywane ulgą dla młodych lub PIT dla młodych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są przychody: więcej »
 • 20.06.2022
  Działy specjalne produkcji rolnej - specjalna metoda ustalenia dochodu
  Przychody z działalności rolniczej są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjątek stanowią jednak przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią osobne źródło przychodów w podatku PIT (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT). więcej »
 • 15.06.2022
  Wybór formy opodatkowania i rachunkowości - zmiany, obowiązki informacyjne
  Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej są zasady ogólne. Jednakże przedsiębiorca ma możliwość wyboru innej formy opodatkowania. W tym przypadku konieczne jest jednak zgłoszenie tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego. więcej »
 • 14.06.2022
  Wynagrodzenia i składki wypłacone po terminie
  W kategorii kosztów podatkowych przedsiębiorcy znajdują się bardzo istotna pozycja - wynagrodzenia pracownicze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (i związane z nimi) finansowane przez pracodawcę. więcej »
 • 13.06.2022
  Ulga B+R
  Ulga B+R jest preferencją podatkową przewidzianą dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie w jakim prowadzą aktywność na polu badawczo-rozwojowym. więcej »
 • 10.06.2022
  Kiedy konsumpcja w trakcie spotkań biznesowych stanowi koszty podatkowe
  Przedsiębiorca może do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki związane z osiąganym obecnie lub planowanym w przyszłości przychodem. Jednym z warunków jest jednak aby konkretny wydatek nie był wymieniony w katalogu określonym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 09.06.2022
  Sprzedaż majątku po likwidacji działalności
  Po likwidacji działalności gospodarczej byłemu przedsiębiorcy może pozostać majątek uprzednio wykorzystywany na potrzeby firmowe. Podatnik może w każdym momencie podjąć decyzję o sprzedaży tego majątku, pojawi się jednak w niektórych przypadkach konieczność ustalenia dochodu i zapłaty podatku. więcej »
 • 08.06.2022
  Odliczanie strat ze źródła przychodów
  Zasada ogólna opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podstawą opodatkowania jest dochód, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami. Ale jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. więcej »
 • 07.06.2022
  Różnice kursowe - dodatnie, ujemne, podatkowo i bilansowo
  Różnice kursowe to zagadnienie, z którym zetkną się podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Zacznijmy od tego, że mogą oni w niektórych sytuacjach wybrać jedną z dwóch metod ustalania różnic kursowych: więcej »
 • 06.06.2022
  Podwójne opodatkowanie - jak określić metodę unikania, jak wyliczyć podatek
  Osoba fizyczna, która ma status polskiego rezydenta podatkowego podlega pod nieograniczony obowiązek podatkowy. To oznacza, że zobowiązana jest do rozliczenia podatku od każdego dochodu – osiągniętego zarówno w kraju, jak i za granicą. Możliwa jest często również sytuacja, w której osiągnięty za granicą dochód będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w państwie rezydencji (w Polsce), jak i w państwie źródła dochodu (kraj osiągnięcia dochodu). W takim przypadku nastąpiłoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY