Szkolenia Otwarte:

 

Praktyczne aspekty windykacji należności z uwzględnieniem postępowania uproszczonego

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja aspektów prawnych związanych z windykacją należności wynikających z zobowiązań - wraz z przykładami zapobiegania niekorzystnym skutkom. Główne zagadnienia omawiane podczas spotkania to prezentacja umownych, prawnych form realizacji roszczeń, niezbędnej dokumentacji, zasad procedury dochodzenia i egzekwowania roszczeń, ponoszonych kosztów, ocena i porównanie skutków prawnych dla stron zobowiązania, wzory dokumentów stosowanych w praktyce.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Właściciele przedsiębiorstw, w szczególności podmioty konstruujące umowy, kontrakty handlowe, dochodzące należności od kontrahentów, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za windykację należności, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy, inne osoby zainteresowane materiałem.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Podstawowe źródła powstania zobowiązań. Omówienie podstaw prawnych, charakterystyka relacji wierzyciel- dłużnik.
 2. Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności.
 3. Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych.
 4. Windykacja sądowa i przedsądowa - charakterystyka, rozróżnienie.
 5. Windykacja przedsądowa. Realizacja praw na drodze dobrowolnej, podstawy prawne, ograniczenia i możliwości.
 6. Negocjacje z dłużnikiem. Możliwości i ograniczenia wierzyciela, uprawnienia dłużnika, prawidłowa komunikacja stron, podstawowe błędy i ich skutki dla stron. Studium przypadku.
 7. Ugoda, porozumienie z dłużnikiem jako element windykacji przedsądowej. Skutki dla stron, w tym w zakresie innych procedur. Podstawy prawne i przykłady.

II. PROCEDURY WINDYKACYJNE

 1. Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 2. Istotne zasady i instytucje postępowania sądowego.
 3. Dokumentacja niezbędna do błyskawicznego dochodzenia roszczeń. Omówienie i studium przypadku.
 4. Postępowania szczególne - nakazowe, upominawcze.
 5. Postępowanie uproszczone - charakterystyka, wymagane dokumenty. Studium przypadku.
 6. Elektroniczne postępowanie upominawcze- charakterystyka, porównanie do innych procedur, ocena.
 7. Koszty i opłaty w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
 8. Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem)- podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela.

III. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE W RAMACH PROCEDUR WINDYKACYNYCH

 1. Transakcje zbycia majątku przez dłużnika. W jaki sposób odzyskać należność z majątku osoby trzeciej. Studium przypadku.
 2. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółkach prawa handlowego. Charakterystyka. Studium przypadku.
 3. Śmierć dłużnika- konieczne procedury zmierzające do ochrony roszczeń wierzyciela.
 4. Egzekucja wobec osoby pozostającej w związku małżeńskim. Prawne aspekty prowadzenia czynności z majątku wspólnego małżonków.
 5. Rejestry dłużników oraz ich wpływ na efektywność windykacji.
 6. Upadłość kontrahenta- procedury i czynności niezbędne do odzyskania należności.
 7. Transakcje zbycia wierzytelności jako sposób na pozaegekucyjne odzyskanie należności- warunki, skutki, porównanie do windykacji tradycyjnej.
 8. Windykacja przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych. Usługi factoringowe, finansowe i pozostałe. Podstawy prawne, charakterystyka, studium przypadku.
 9. Panel dyskusyjny.

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Termin i miejsce: