Szkolenia Otwarte:

 

Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne i podatkowe

Termin i miejsce: 30.03.2017, Warszawa (mazowieckie)

1 Uczestnik cena netto 560,00 zł (688,80 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 18%

3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 21%

4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 25%

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 11.04.2017, Wrocław (dolnośląskie)

1 Uczestnik cena netto 560,00 zł (688,80 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 18%

3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 21%

4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 25%

formularz zgłoszeniowy:

Cel szkolenia:

Szkolenie opisuje sytuacje typowe związane z przekształceniami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na gruncie obowiązującego prawa, działań koniecznych do przeprowadzenia skutków wynikających z powyższego dla ww. podmiotów, jak też ich relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zaprezentowane zostaną konkretne przykłady przekształceń wraz z ich oceną z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzględnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane są ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzględniać będzie również koszty dokonania przekształcenia obejmujące między innymi koszty administracyjne, sądowe, kwalifikowanych jako koszty zewnętrzne, ale i koszty wewnętrzne, wynikające z konieczności dokonania zmian w strukturze kapitałowej, organizacyjnej czy personalnej. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie finansami, restrukturyzację, organizację i funkcjonowanie, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, księgowych, prawników, innych osób zainteresowanych materiałem.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

TEMAT 1
PRZEDSIĘBIORCY - PODMIOTY PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIOM

 1. Typy przedsiębiorców - ogólna charakterystyka.
 2. Wymagania formalne funkcjonowania.
 3. Elementy prawa administracyjnego, koncesje, zezwolenia, inne ograniczenia.

TEMAT 2
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWNE NA PODSTAWIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

 1. Przekształcenia prawne a przekształcenia gospodarcze.
 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego.
 3. Opis procedury przekształcenia spółek prawa handlowego:
  • ogólny opis procedury, ograniczenia i możliwości,
  • specyfika przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową,
  • specyfika przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,
  • specyfika przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową,
  • specyfika przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową.
 4. Skutki prawne przekształceń w poszczególnych dziedzinach prawa.

TEMAT 3
SKUTKI PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 1. Sukcesja ogólna wynikająca z przepisów Ordynacji podatkowej.
 2. Sukcesja w zakresie NIP.
 3. Skutki przekształcenia w rejestrze statystycznym REGON.
 4. Bezpośrednie skutki przekształcenia w oparciu o przepisy ustaw o podatku VAT.
 5. Podatek PCC w przypadku przekształcenia.
 6. Zmiana statusu podatnika podatku dochodowego i jej skutki.
 7. Bezpośrednie skutki przekształcenia w oparciu o przepisy ustaw o podatku dochodowym.
 8. Problematyka kapitalizacji rezerw - skutki dla spółki oraz wspólników.
 9. Optymalizacja podatkowa oraz ograniczenie niekorzystnych skutków potencjalnego opodatkowania niepodzielonych zysków.
 10. Straty podatkowe lat ubiegłych spółki przekształcanej oraz możliwości ich dalszego odliczenia.
 11. Porównanie skutków podatkowych i finansowych dla różnych form transformacji.
 12. Optymalizacja rozwiązań podatkowych dla różnych form przekształceń.
 13. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 4
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ

 1. Specyfika formalno-prawna przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 2. Zmiana pozycji wspólników spółki w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych.
 3. Zmiany zasad opodatkowania podatkiem dochodowym w latach 2014-2015.
 4. Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnicy podatku dochodowego.
 5. Specyficzna sytuacja spółki i wspólników w spółce.
 6. Skutki podatkowe - dla spółki i wspólników.
 7. Problematyka niepodzielonych zysków oraz metody ograniczenia niekorzystnych skutków podatkowych.
 8. Straty lat ubiegłych spółki oraz wspólników. Możliwość odliczenia strat w kolejnych latach.
 9. Optymalizacja prawna i podatkowa w spółce osobowej - na przykładzie spółki komandytowej.
 10. Studium przypadku, ocena skutków, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 5
SPECYFICZNE PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ

 1. Przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego - zgodnie z nowelizacją Ksh z lipca 2011 r.
  • opis procedury prawnej,
  • skutki prawne, podatkowe i finansowe transformacji spółdzielni.
 2. Przekształcenie działalności przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową - zgodnie z nowelizacją Ksh z lipca 2011 r.
  • opis procedury prawnej,
  • skutki prawne, podatkowe i finansowe transformacji spółdzielni.
 3. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 6
PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARCZE ORAZ OCENA ICH SKUTKÓW

 1. Podstawy prawne transakcji kwalifikowanych jako przekształcenia gospodarcze.
 2. Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i założenie spółki.
 3. Transakcje dotyczące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:
  • kwalifikacja cywilistyczna i podatkowa przedmiotu transakcji jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • warunki prawidłowej realizacji transakcji dotyczącej przedsiębiorstwa,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa a jego wniesienie jako aportu do spółki,
  • skutki prawne transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 4. Aport majątku nie będącego przedsiębiorstwem. Ocena i porównanie do transakcji obejmującej przedsiębiorstwo.
 5. Porównanie i ocena skutków podatkowych:
  • zasady amortyzacji majątku nabytego przez spółkę,
  • skutki w podatku dochodowym oraz podatku VAT,
  • podatek PCC,
  • obowiązki dokumentacyjne,
  • odpowiedzialność zbywcy i nabywcy za zobowiązania podatkowe,
 6. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 7
KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZEKSZTAŁCENIOWEGO

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłatyMogą z niego skorzystać podmioty działalności gospodarczej prowadzone przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto. Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Termin i miejsce:    
30.03.2017, Warszawa (mazowieckie)
1 Uczestnik cena netto 560,00 zł (688,80 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 18 %
3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 21 %
4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 25 %

Hotel Łazienkowski MSWiA, ul. 29 Listopada 3b (w pobliżu Łazienek Królewskich)
pokaż na mapie
czas trwania szkolenia: 1000 - 1600
Na terenie hotelu znajduje się parking, płatny 12 zł/dobę (dookoła hotelu obowiązuje strefa płatnego parkowania).
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
11.04.2017, Wrocław (dolnośląskie)
1 Uczestnik cena netto 560,00 zł (688,80 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 18 %
3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 21 %
4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 25 %

Hotel Duet - ul. Świętego Mikołaja 47-48, Wrocław
pokaż na mapie
czas trwania szkolenia: 1000 - 1600
Dookoła hotelu obowiązuje strefa płatnego parkowania.
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »