Podatki 2014. Odliczenie VAT z faktur elektronicznych

Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2014 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też faksem w postaci zeskanowanego dokumentu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2013 r. (data wpływu 9 września 2013 r.) uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 2 grudnia 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też fax-em w postaci zeskanowanego dokumentu (w formacie PDF) oraz wygenerowanych w formacie PDF i przesłanych mailem jako załącznik nieopatrzonych bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też fax-em w postaci zeskanowanego dokumentu (w formacie PDF) oraz wygenerowanych w formacie PDF i przesłanych mailem jako załącznik nieopatrzonych bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym:

 • na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.
 • na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

Wniosek został uzupełniony o podpis Wnioskodawcy oraz opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma X S.A. jest producentem elementów plastikowych dla branży RTV oraz Automotive. Transakcje zakupu surowców do produkcji odbywają się na podstawie zawartych z kontrahentami umów, które każdorazowo finalizowane są poprzez wystawienie faktury przez dostawców. Wszystkie faktury otrzymane od kontrahentów krajowych księgowane są dopiero po otrzymaniu oryginałów faktur pocztą.
Wnioskodawca - firma X S.A. jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. § 4.1. faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury określa podatnik. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 3, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 3) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Lub
 2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych 4), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Faktury przesłane w formie skanu ,maila lub faksu będą zapewniały:

 • autentyczność pochodzenia, czyli pewność co do tożsamości dostawców materiałów oraz usług,
 • integralność treści, czyli żadne dane w przesłanej fakturze nie były i nie zostaną zmienione
 • czytelność faktury, czyli wszystkie wymagane elementy jakie powinna zawierać faktura będą wyraźnie czytelne na papierze jak i na ekranie monitora.

Wszystkie te cechy zostaną spełnione od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej przechowywania. Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Wszystkie faktury przesyłane drogą elektroniczną w formacie PDF, w formie skanu, maila lub faksem będą przechowywane w podziale na okresy w ten sam sposób co faktury przesłane pocztą czyli będą drukowane i wpinane do segregatorów które są podzielone i opisane na okresy. E-faktury będą również przechowywane na dysku komputera i dzielone na okresy przy pomocy opisanych folderów np. maj 2013. Taki podział zapewni autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz ich łatwe i szybkie odszukanie organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na ich żądanie zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokonane zakupy towarów i usług udokumentowane fakturami, które Wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną w formacie PDF, w formie skanu, maila lub faksem będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca zastanawia się czy w 2013 r. tylko faktury opatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym lub przesłane za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) można uznać za e-faktury. Wątpliwość budzi uznanie za fakturę elektroniczną np. skanu oryginału faktury przesłanego pocztą mailową lub faktura wygenerowana w formacie PDF bezpośrednio z systemu informatycznego, ale bez certyfikowanego podpisu. W związku z powyższym – czy Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o podatek naliczony wykazany w fakturach przesłanych w ww. sposób...

W związku ze zmianami dotyczącymi e-faktur, które będą obowiązywać od 01.01.2014 -w ustawie z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w art. 2 dodaje się pkt 31 i 32.

 1. fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie;
 2. fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

Przepisy nie określają precyzyjnie w jaki sposób faktura jest traktowana jako elektroniczna. Wnioskodawca zastanawia się czy za e-fakturę może uznać zeskanowaną oryginalną fakturę i wysłaną mailem lub faxem która zostanie wydrukowana, w firmie jak również: czy za e-fakturę może uznać fakturę wyłącznie wygenerowaną w formacie PDF i przesłaną mailem jako złącznik... Pkt 32 jest rozumiany przez Wnioskodawcę w ten sposób, iż zeskanowanie faktury pierwotnej i wysłanie mailem (ale nie wygenerowanej przy pomocy PDF) można uznać za e-fakturę, jak również faktura wygenerowana przy pomocy programu PDF jest e-fakturą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.(pytanie oznaczone wniosku jak Nr 2)

Czy w myśl przepisów obowiązujących od 01.01.2014 r. ( art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też faksem w postaci zeskanowanego dokumentu (w formacie PDF) nie opatrzonego bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym oraz wygenerowane w formacie PDF i przesłane mailem jako załącznik w myśl pkt 32 nowelizowanej ustawy VAT:
„32) fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”

Wnioskodawca dodaje, iż tak przesłane faktury będą zapewniały autentycz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »