Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Bezpłatne narzędzia i kalkulatory witryny podatki.biz

Zapraszamy do korzystania z licznych narzędzi bezpłatnych podatki.biz. Znajdziecie tu kalkulatory i bazy danych, klasyfikacje i przydatne wzory dokumentów.

Narzędzia pogrupowane są tematycznie i ułożone alfabetycznie w następujących grupach:

Bazy danych i klasyfikacje
Kalkulatory
Formularze i druki
Umowy

Bazy danych i klasyfikacje


Baza kursów walut NBP

Baza kursów walut NBP umożliwia sprawdzenie aktualnego - lub historycznego - kursu walut notowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
zobacz więcej


Baza urzędów skarbowych

Baza urzędów skarbowych umożliwia uzyskanie podstawowych informacji na temat urzędów skarbowych...
zobacz więcej


Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT

Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT - jest jedną z podstawowych systematyk wykorzystywanych dla celów ewidencyjnych, przy prowadzeniu działalności gospodarczej...
zobacz więcej


Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych

Narzędzie to umożliwia dokładne przeszukiwanie bazy danych, na którą składają się tysiące dokumentów - interpretacji i wyjaśnień Izb i Urzędów Skarbowych. W doskonały sposób spełnia wymagania tych, którzy w swojej pracy lub praktyce przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do pełnej informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych...
zobacz więcej


NACE - Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej

NACE - Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej jest europejskim odpowiednikiem Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD).
zobacz więcej


Polska Klasyfikacja Działalności PKD

Polska Klasyfikacja Działalności PKD stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
zobacz więcej


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU jest jedną z najczęściej wykorzystywanych w firmach statystyk, obejmującą wszelkie - będące w obrocie - produkty i usługi.
zobacz więcej

Kalkulatory


Kalkulator brutto-netto

Kalkulator brutto-netto umożliwia błyskawiczne wyliczenie wynagrodzenia netto lub brutto.

zobacz więcej


Kalkulator - kilometrówka

Kalkulator - kilometrówka umożliwia wyliczenie kwoty wypłacanej z tytułu używania pojazdu dla celów działalności gospodarczej.

zobacz więcej


Kalkulator odsetek podatkowych (odsetki podatkowe)

Kalkulator odsetek podatkowych (odsetki podatkowe) umożliwia wyliczanie odsetek od należności podatkowych, np. tytułem wpłat należności podatkowych, składek na ubezpieczenia do ZUS itp.
zobacz więcej


Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych umożliwia wyliczanie odsetek ustawowych, np. tytułem wpłat należności wynikających z nieuregulowanych na czas Faktur VAT, rozliczeń wzajemnych itp.
zobacz więcej


Kalkulator odsetek własnych (odsetki własne)

Kalkulator odsetek własnych (odsetki własne) umożliwia wyliczanie odsetek własnych, tj. rozliczanych według zdefiniowanej przez siebie stopy procentowej...

zobacz więcej


Kalkulator płacowy - ZUS, zaliczka na podatek

Kalkulator płacowy - ZUS, zaliczka na podatek umożliwia błyskawiczne wyliczenie wynagrodzenia netto lub brutto pracownika, składek na ubezpieczenia ZUS oraz wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy...
zobacz więcej


Kalkulator podatku dochodowego

Kalkulator podatku dochodowego umożliwia wyliczenie - dla osób prowadzących działalność gospodarczą - obciążeń z tytułu podatku (zaliczki) na podatek dochodowy od osób fizycznych...
zobacz więcej


Kalkulator rat kredytu

Kalkulator rat kredytu pozwala wyliczyć obciążenie powstałe w wyniku spłaty kredytu, w zależności od okresu kredytowania, stopy nominalnej oprocentowania i rodzaju rat.

zobacz więcej


Kalkulator razem czy osobno

Kalkulator razem czy osobno umożliwia przeprowadzenie symulacji - zbadania korzyści wynikających ze wspólnego, bądź rozdzielnego - rozliczenia się małżonków...

zobacz więcej


Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania

Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania pozwala wyliczyć rzeczywistą stopę oprocentowania...

zobacz więcej


Kalkulator - walutowy

Kalkulator - walutowy umożliwia przeliczanie walut według kursów średnich notowanych przez NBP.
zobacz więcej


Kalkulator wyboru zasad opodatkowania: ryczałt - zasady ogólne

Kalkulator wyboru zasad opodatkowania: ryczałt - zasady ogólne - umożliwia podjąć decyzje o wybraniu korzystniejszego sposobu opodatkowania.

zobacz więcej


Weryfikator numerów NIP, REGON, PESEL

Weryfikator numerów NIP, REGON, PESEL to proste w użyciu narzędzie, pozwalające na wstępną weryfikację kontrahenta.
zobacz więcej


Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie

Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie pozwala wyliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
zobacz więcej

Formularze, deklaracje podatkowe i druki

Formularze PIT

PIT-2, PIT-2A, PIT-2C, PIT-2K, PIT-3, PIT-4, PIT-4G, PIT-5, PIT-5/A, PIT-5L, PIT-5/X, PIT-6, PIT-8A, PIT-8C, PIT-8G, PIT-8S, PIT-11/8B, PIT-12, PIT-14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-23, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40, PIT-40A/11A, PIT-53, PIT-B, PIT-D, PIT-M, PIT-O, PIT-R, PIT-X, PIT-Z, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R

zobacz więcej


Formularze CIT

CIT-2, CIT-2A, CIT-2B, CIT-2/O, CIT-5, CIT-6, CIT-6A, CIT-7, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-9, CIT-10, CIT-11, CIT-D, CIT-S, CIT-ST, CIT-ST/A, IFT-2/IFT-2R, SSE-A, SSE-M, SSE-R, SSE-RA

zobacz więcej


Formularze VAT

VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-5, VAT 5UE, VAT-Z, VAT-21, VAT-22, VAT-23, VAT-24, VAT-25, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK

zobacz więcej


Formularze NIP

NIP-1, NIP-2, NIP-3, NIP-B, NIP-C, NIP-1/A, NIP-2/A, NIP-D, NIP-5

zobacz więcej


Formularze PCC

PCC-1, PCC-1/A, PCC-2

zobacz więcej


Formularze AKC

AKC - 3/AKC - 3zh, AKC - 3/A, AKC - 3/B, AKC - 3/C, AKC - 3/D, AKC - 3/E, AKC - 3/F, AKC - 3/G, AKC - 3/H, AKC - 3/I, AKC - 3/J, AKC - S, AKC - U

zobacz więcej

422350 zarejestrowanych użytkowników

40974 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

388045 odbiorców biuletynu codziennego

310317 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 18.03.2019Kurs Walut:

AUD2.6912-0.02%
BGN2.1982-0.10%
BRL0.9922+0.29%
CAD2.8426-0.44%
CHF3.7838-0.07%
CLP0.5654-0.07%
CNY0.5646-0.26%
CZK0.1676-0.06%
EUR4.2993-0.10%
GBP5.0199-0.41%
USD3.7876-0.36%

wszystkie waluty »