Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych - indeks


 
Tytuł:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 21-03-2016 IPPB2/4511-80/16-3/PW Istota interpretacji: Skutki podatkowe wymiany udziałów. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpni...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 21-03-2016 IPPB2/4511-81/16-3/PW Istota interpretacji: Skutki podatkowe wymiany udziałów. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpni...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 21-03-2016 IPPB5/4510-122/16-2/AK Istota interpretacji: Uznanie Działu TV za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w posta...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 21-03-2016 ITPB4/4511-731/15/KK Istota interpretacji: Czy w sytuacji, gdy cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie częściowo opłacona w formie pieniężnej oraz częściowo...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 21-03-2016 ITPP1/4512-1167/15/DM Istota interpretacji: Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania i fakturowania czynno...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 21-03-2016 ITPP1/4512-1169/15/KM Istota interpretacji: Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania cz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 21-03-2016 ITPP1/4512-1164/15-5/AJ Istota interpretacji: Czy usługi w zakresie nauki pływania będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32? INTERPRETACJA IN...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB5/4510-410/16-2/AJ Istota interpretacji: W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników luksem...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB6/4510-248/16-3/AM Istota interpretacji: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż, w przypadku uznania Spółki zależnej za zagraniczną Spółkę kontrolowaną na ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB2/4511-403/16-2/JG Istota interpretacji: W przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym D, w zamian za wkład niepieniężny w post...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPB2/4511-411/16/ENB Istota interpretacji: Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Szwajc...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPP2/4512-308/16-2/MMa Istota interpretacji: VAT - w zakresie obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydzieleniem i przejęciem zorganiz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPP1/4512-432/16/RH Istota interpretacji: Czy Powiat (Beneficjent projektu) jako jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość na podstawie art. 86 ustawy o podatku...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB3/4510-567/16-2/DP Istota interpretacji: 1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wynik...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB3/4510-561/16-2/DP Istota interpretacji: 1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wynik...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPP2/4512-306/16-2/BH Istota interpretacji: Jeśli faktura nie została wystawiona wcześniej przez Spółkę Dzieloną i usługa nie będzie wykonana na dzień podziału i będzi...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 18-07-2016 IBPP2/4512-282/16/KO Istota interpretacji: w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powst...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB6/4510-369/16-2/AG Istota interpretacji: Czy opisany w przedstawionym stanie faktycznym Bonus, wypłacony kosztem majątku Spółki na rzecz Grupy D., stanowi koszt uzy...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB1/4511-526/16-2/KS Istota interpretacji: Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę osobową (powstała w wyniku przekształcenia SPV) udziałów Spółki z o.o. na rz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPB1/4511-525/16-2/KS Istota interpretacji: Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę osobową (powstała w wyniku przekształcenia SPV) udziałów Spółki z o.o. na rz...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.158.2016.JQP Istota interpretacji: Czy wyżej opisane wniesienie udziałów lub akcji w Spółce do Spółki Nabywającej spowoduje powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy na g...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.172.2016.JQP Istota interpretacji: Skutki podatkowe wniesienia, po przekształceniu, akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Holandii ...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.171.2016.JQP Istota interpretacji: Skutki podatkowe wniesienia, po przekształceniu, akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Luksembur...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.170.2016.JQP Istota interpretacji: Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Holandii - wymiana ...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.169.2016.JQP Istota interpretacji: Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Luksemburgu - wymia...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.162.2016.JQP Istota interpretacji: Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Holandii - wymiana ...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.161.2016.JQP Istota interpretacji: Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Luksemburgu - wymia...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.157.2016.JQP Istota interpretacji: Czy wyżej opisane wniesienie udziałów lub akcji w Spółce do Spółki Nabywającej spowoduje powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy na g...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.156.2016.JQP Istota interpretacji: Czy wyżej opisane wniesienie udziałów lub akcji w Spółce do Spółki Nabywającej spowoduje powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy na g...
Minister Finansów 18-07-2016 DD9.8220.2.155.2016.JQP Istota interpretacji: Czy wyżej opisane wniesienie udziałów lub akcji w Spółce do Spółki Nabywającej spowoduje powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy na g...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPP1/4512-444/16-2/BS Istota interpretacji: Opodatkowanie transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej fakt...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-07-2016 IPPP2/4512-408/16-2/BH Istota interpretacji: Przekazanie biżuterii celebrytom nie służy zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie tego towaru, co oznacza, że p...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPP1/4512-325/16/MS Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie a...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPB1/415-1016/12/16-S/WM Istota interpretacji: Jakie, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, będą skutki uzyskania przez Wnioskodawcę wierzytelności w ram...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPP1/4512-365/16/MS Istota interpretacji: Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPB3/4510-244/16/PS Istota interpretacji: Czy przekazywanie środków finansowych na cele jak wyżej, podmiotom, osobom z siedzibą na Litwie lub Norwegii stanowić będzie...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPB3/4510-213/16/PS Istota interpretacji: W zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-07-2016 ITPB3/4510-275/16-3/MJ Istota interpretacji: Czy działalność Spółki w zakresie przesiewania, czyszczenia, suszenia i magazynowania ziaren zbóż, a następnie ich transpo...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 28-11-2016 0461-ITPB3.4510.543.2016.1.AW Istota interpretacji: Czy w zwi1zku z otrzymywanymi gratisami, Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 28-11-2016 0461-ITPB3.4510.544.2016.1.AW Istota interpretacji: Czy w zwi1zku z otrzymywanymi gratisami, Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o...
Minister Finansów 21-11-2016 DD9.8220.2.245.2016.JQP Istota interpretacji: Spółka osobowa, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, może amortyzować nabyte w drodze darowizny prawo ochronne na znak towarowy, a o...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 21-11-2016 ITPB3/4510-451/16-1/DK Istota interpretacji: Czy wydatki Spó3ki na rzecz Uczestników Programu, z tytu3u realizacji praw wynikaj1cych z Jednostek Uczestnictwa stanowia ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12-12-2016 0461-ITPP3.4512.691.2016.1.AT Istota interpretacji: Opodatkowanie czynnooci sprzeda?y lokalu u?ytkowego oraz udokumentowanie transakcji. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 12-12-2016 2461-IBPP1.4512.917.2016.1.AW Istota interpretacji: Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12-12-2016 0461-ITPP1.4512.665.2016.2.MS Istota interpretacji: Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na p...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12-12-2016 0461-ITPP1.4512.749.2016.1.IK Istota interpretacji: Czy otrzymane odszkodowanie Spó3dzielnia mo?e traktowaa jako rekompensate za poniesion1 szkode, czyli czynnooa niep...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12-12-2016 0461-ITPP1.4512.698.2016.2.MS Istota interpretacji: Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12-12-2016 0461-ITPB1.4511.838.2016.2.HD Istota interpretacji: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie mogła prowadzić wynajem lokalu w ramach najmu prywa...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12-12-2016 0461-ITPB1.4511.858.2016.1.WM Istota interpretacji: Czy Wnioskodawczyni ma możliwość uwzględnienia straty w kwocie 54.058 zł 34 gr wygenerowanej przez zmarłego w dniu ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 12-12-2016 ILPP2-2/4512-1-61/16-3/JK Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu usługi przewoz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 12-12-2016 3063-ILPB1-3.4511.158.2016.2.AK Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej darowizny. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 12-12-2016 3063-ILPP1-3.4512.97.2016.2.JN Istota interpretacji: Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanej sprzedaży działek. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA N...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 12-12-2016 ILPB1/415-652/13/16-S-2/AMN Istota interpretacji: Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązków wynikających z art. 26a § 1 ww. ustawy. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na p...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 12-12-2016 IPTPB3/423-291/13-3/16-S/KJ Istota interpretacji: Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPB3/4510.595.2016.1.JS Istota interpretacji: Czy bior1c pod uwage przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zaczn1 obowi1zywaa od 1 stycznia ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPB2.4511.852.2016.1.NP Istota interpretacji: Czy umorzenie nale?nooci pienie?nych maj1cych charakter cywilnoprawny, obejmuj1cych zaleg3ooci z tytu3u czynszu naj...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461.ITPP3.4512.699.2016.1.APR Istota interpretacji: Obowi1zek rejestracji jako podatnik VAT i wystawianie faktur na rzecz najemcy lokalu, po przekroczeniu kwoty wylic...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPB2.4511.850.2016.1.AG Istota interpretacji: Opodatkowanie rycza3tu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do s3u?bowych jazd lokalnych. INTERPRETACJA INDY...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 19-12-2016 2461-IBPB-1-1.4511.577.2016.1.WRz Istota interpretacji: mo?liwooa opodatkowania dochodów z dzia3alnooci gospodarcze w formie podatku liniowego Czy poniesione koszty zw...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPP1.4512.799.2016.1.DM Istota interpretacji: Czy Gmina ma obowi1zek zastosowania prewspó3czynnika do dzia3alnooci zwi1zanej z dostarczaniem wody i odprowadzanie...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPP3.4512.662.2016.1.MD Istota interpretacji: Prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podsta...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPP3.4512.859.2016.1.MD Istota interpretacji: Prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podsta...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPP2.4512.921.2016.1.KN Istota interpretacji: Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację zadania przez z.... INTERPRETACJA INDYWI...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPP2.4512.815.2016.1.KN Istota interpretacji: Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego. INTERPRETACJA IN...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 19-12-2016 2461-IBPP1.4512.652.2016.2.LSz Istota interpretacji: Dotyczy opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych. INT...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 19-12-2016 0461-ITPP2.4512.870.2016.1.KN Istota interpretacji: Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego. INTERPRETACJA IN...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 02-01-2017 3063-ILPP3.4512.143.2016.2.NK Istota interpretacji: Brak możliwości dokonania odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. INT...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 02-01-2017 3063-ILPP2-2.4512.197.2016.1.ML Istota interpretacji: Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu. I...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 02-01-2017 3063-ILPB2.4510.162.2016.1.PS Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odpis na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 02-01-2017 2461-IBPB-1-1.4510.311.2016.2.SG Istota interpretacji: w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o. INTERPRETACJA I...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 02-01-2017 1061-IPTPB1.4511.952.2016.1.MAP Istota interpretacji: sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości uprzednio wycofanej ze spółki cywilnej IN...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 02-01-2017 1061-IPTPB1.4511.951.2016.1.MAP Istota interpretacji: obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z przekazaniem nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 02-01-2017 1061-IPTPB3.4511.858.2016.1.PW Istota interpretacji: w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę osobową przypadającego na Wnioskodawcę części rocznego zysku bilans...
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 02-01-2017 1061-IPTPB1.4511.813.2016.2.MAP Istota interpretacji: Skutki podatkowe przekazania nieruchomości na cele osobiste INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 05-01-2015 ITPP1/443-1134/14/BK Istota interpretacji: Czy świadczenie przez Spółkę usług w zakresie poprawy zdrowia podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług? INTERPRET...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 02-01-2016 3063-ILPP1-3.4512.148.2016.1.KM Istota interpretacji: Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rozliczenia podatku nale?nego z tytu3u zaliczek zap3aconych Dostawc...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-03-2016 IPPB5/4510-64/16-2/AK Istota interpretacji: Nieuznanie przedmiotu aportu za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; Ustalenie wartości początkowej przedmiotu ap...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-03-2016 ITPB1/4511-31/16-2/WM Istota interpretacji: Czy wartość sprzedaży netto w całości będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej? INTERPRETACJA INDYWID...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 18-03-2016 IPPB2/4511-98/16-2/MM Istota interpretacji: Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (jaw...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18-03-2016 ITPP1/4512-17/16/AJ Istota interpretacji: 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu należy uznać, że Spółka świadczy na rzecz pracowników nieodpłatną usługę, polegającą na uż...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB1/4511-485/16-4/KS1 Istota interpretacji: Czy zakup na własne cele mieszkaniowe mieszkania, w którym Wnioskodawczyni zamieszka za jakiś czas uprawnia do skorzystani...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB6/4510-344/16-2/AG Istota interpretacji: 1. Czy zgodnie z przepisami Ustawy o CIT przychodem z tytułu sprzedaży Towarów A, B i C w ramach sprzedaży premiowej będzie...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 15-07-2016 IBPP1/4512-292/16/LSz Istota interpretacji: Dotyczy rozliczenia towaru zwróconego przez nabywcę w przypadku braku podpisu nabywcy lub sprzedawcy na protokole zwrotu o ...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 15-07-2016 IBPP1/4512-303/16/LSz Istota interpretacji: Dotyczy określenia podstawy opodatkowania darowizny znaku towarowego. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB1/4511-584/16-2/ES Istota interpretacji: 1. Czy właściwym było przyjęcie do amortyzacji wartości początkowej opartej o niepełną dokumentację finansową, jeżeli nie t...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 15-07-2016 IBPP3/4512-274/16/ASz Istota interpretacji: brak możliwości odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego związanego z projektem. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na pod...
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 15-07-2016 ITPB3/4511-243/16/JG Istota interpretacji: Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego przedsię...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB3/4510-562/16-2/DP Istota interpretacji: 1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty przez dłużnika Wierzytelności, k...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB3/423-263/12-8/16/S/DP Istota interpretacji: Czy niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym Wnioskodawcy, który na podstawie uchwały wspólników Wnioskodaw...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB3/4510-568/16-2/DP Istota interpretacji: 1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty przez dłużnika Wierzytelności, k...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB3/423-467/12-5/16/S/DP Istota interpretacji: Czy w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji Uczelni w zamian za przeniesienie na jej rzecz udziału w nieruchomości ? pows...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 15-07-2016 IBPP3/443-284/16/ASz Istota interpretacji: - wykazywanie w składanych deklaracjach obrotu z tytułu świadczonych usług cmentarnych i odprowadzania podatku należnego z t...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB2/4511-424/16-3/LS Istota interpretacji: Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki (na moment wystąpienia Wspólników) po...
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 15-07-2016 IBPB-2-1/4515-145/16/MD Istota interpretacji: Na tle przedstawionego stanu faktycznego i w oparciu o powyższą argumentację, Wnioskodawczyni jest osobą zaliczaną do III...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPP2/4512-404/16-3/DG Istota interpretacji: W zakresie rozliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przed, w dniu i po dniu połączenia, uwzględnienia przez Wn...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB1/4511-558/16-2/MM Istota interpretacji: Czy prowadząc wspomnianą działalność gospodarczą, Wnioskodawca mógł zgodnie z prawem podatkowym przejść na formę opodatkowa...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB2/4511-369/16?4/AK Istota interpretacji: Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, będzie pod...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPB2/4511-404/16-2/AK Istota interpretacji: skutki podatkowe kupna i sprzedaży walut INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ust...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPP2/4512-381/16-2/MT Istota interpretacji: Skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dla transakcji sprzedaży nieruchomości. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na p...
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15-07-2016 IPPP3/4512-343/16-3/RD Istota interpretacji: Czy kwotę przyznanego odszkodowania w zamian za wywłaszczoną nieruchomość z nakazu decyzji Wojewody należy traktować jako k...
« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »